Hjælp til login

Forside Kontakt Sitemap
30. marts 2017  kl. 12:45
Medlemskab 2017
Instagram
Kontakt
Kalender
Nyheder
Klubben & Udvalg
Administration
Indberet scores
Golfbox guide
Bestyrelsen
Ord. Genforsaml.
Referater/Bilag
Udvalg
Medlemskab
Betalingsservice
Ordensregler
Vedtægter
Greenfee aftaler
Historie
Fotoarkiv
Cookie Politik
Gæstespil
Tidsbestilling
ProShop
Banen
Turnering/Rangliste
Resultatbørsen
BU: Golfkursus
BU: Kaniner
BU: Mandagsklubben
Junior
Børnegolf
Klub i klubben
Restaurant Strand's
Sponsorer
Medlemsfordele
Q&A om Golfregler
Webdesign af MCB
Klubben & Udvalg  /  Bestyrelsen
Print

Årsrapport 2011

Kokkedal Golfklubs Årsberetning 2011
(Klik her for at åbne Årsrapport 2011 som IPaper med regnskab og billeder.)

Den 8. marts 2011 mødte 185 stemmeberettigede medlemmer op til den ordinære generalforsamling på Rungsted Gymnasium, der modsat året før var henlagt til den store sal på grund af et forventet stort fremmøde.

Efter valg af Svend Boelsmand som dirigent underbyggede formanden enkelte afsnit fra den skriftlige beretning. Lars Gundorph fortalte om en sæson, der var gået over alle forventning trods et par udfordringer og en generel sund økonomi i klubben, men også udsigt til hårde tider fremover. Forsamlingen havde enkelte spørgsmål og tog herefter beretningen til efterretning.  

Bestyrelsen fremlagde bl.a. forslag til afskaffelse af medlemskategorien ”Pensionist”, og det gav som forventet anledning til debat i salen. Alligevel blev forslaget vedtaget med stor tilslutning og forståelse. Hele referatet fra generalforsamlingen kan som tidligere år ses på klubbens website.

Efter valg af bestyrelsesmedlemmer kunne bestyrelsen konstituere sig som følger:
Lars Gundorph, formand
(på valg forår 2013)
Lars Güldner, næstformand
(på valg forår 2012)
Thomas Kofoed, honorær kasserer
(på valg forår 2013)
Birgit Bjerregaard, honorær sekretær
(på valg forår 2012)
Erik Weber Olesen, medlem
(på valg forår 2012)
Lars Møller, medlem
( på valg forår 2013)
Margrethe Schack, medlem
(på valg forår 2012)

I 2011 har bestyrelsen, sammen med vores golfmanager, igen haft stor fokus på klubbens økonomi og nye initiativer, som kan give medlemmer samt gæster en endnu bedre oplevelse. På grund af det generelt høje informationsniveau i klubben er bestyrelsens årsberetning kortfattet.
Medlemsstatus ultimo 2011
Seniorer: 812
Hverdagsmedlemmer: 39
Ynglinge: 52
Pensionister (70 år): 150
Long distance: 14
Par 3: 18
Juniorer: 133
Firma: 17
Aktive: 1235
Passive: 222

Ultimo 2011 var der knap 125 seniorer og 120 juniorer på klubbens ventelister, og selv om mange af dem fortsat takker nej til tilbud om medlemskab her og nu, vil de gerne blive på ventelisten. Det er derfor blevet en udfordring at få opfyldt vores normtal, og samtidig er konkurrencen mellem klubberne blevet mere markant, f.eks. med alternative medlemskaber.

Bestyrelsen har fortsat ikke planer om at indføre nye fleksible og dermed billigere medlemskaber, da det vil påvirke muligheden for at udvikle på klublivet og banen. Målet er fortsat en sund økonomi og et højt antal fuldtidsmedlemmer, som får value for money.
Klubbens økonomi
Resultatet for 2011 blev et overskud på kr. 166 t.kr., mod et budgetteret overskud på 41 t.kr.

Interessen for at blive medlem var så stor i foråret 2011, at administrationen tillod medlemmer at melde sig ud efter den normale frist og tilbyde nye medlemmer en plads i klubben. I forhold til budget fik vi hermed større indtægter i form af indskud fra nye medlemmer, og den positive likviditet har vi så sidst på året bl.a. anvendt til nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen er særdeles tilfreds med det samlede resultat, specielt set i lyset af de hårde økonomiske tider og golfsportens udfordringer generelt.

På generalforsamlingen vil klubbens kasserer give en overordnet redegørelse for 2011.

Et sammendrag af det reviderede regnskab for 2011 vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen og kan fra samme tidspunkt afhentes i administrationen.
Samarbejdspartnere og sponsorer
Der er desværre intet nyt omkring forhandlingerne med kommunen om en forlængelse af lejeaftalen på banearealerne. Lige nu har Rideklubben, Kokkedal Slot og vores golfklub hver især en række ønsker og ideer til fremtidige projekter, og vi vil forsøge i dialog med kommunen og vores naboer at få indgået en helhedsplan for udvikling af området. Bestyrelsen vil informere medlemmerne, så snart der er nyt i sagen.

VI har haft et godt samarbejde med Nigel og hans personale. Man siger om Nigel, at han ikke kan være nogen steder, men den 1. januar 2012 kunne Nigel fejre 30 års jubilæum som headpro i Kokkedal Golfklub. Vi er meget glade for samarbejdet med Nigel og hans stab og nu har vi fokus på at fortsætte udviklingen med bl.a. nye træningstilbud og en junior sommercamp.

Forpagtningsaftalen med restauratørerne Inge og Jesper udløb ved udgangen af 2011, og klubben var i dialog med andre interesserede forpagtere hen over efteråret. I sidste ende valgte Inge og Jesper at søge deres egen forpagtning, og bestyrelsen valgte efter en del overvejelser, at indgå en ny 2-årig aftale. Der vil ske en række ændringer i udvalg og priser naturligvis med tilhørende smil og imødekommenhed.

Nykredit er fortsat Guldsponsor for Kokkedal Golfklub, og vi har heldigvis også en række andre trofaste sponsorer, der igen bakkede op omkring klubben i 2011. I hårde tider kan vi blive fravalgt, men vi arbejder hele tiden på at gøre vores sponsorpakker attraktive.

En stor tak til alle de sponsorer, der valgte at støtte os gennem 2011 og alle dem, der allerede har givet tilsagn om fortsat støtte i den kommende sæson.  Husk at støtte vores sponsorer – de støtter Kokkedal Golfklub!

Vi har haft mange gæster på besøg i 2011, og det skyldes bl.a. vores sær- og rabattilbud. Flere gæster, der betaler lidt mindre, kan være med til at holde vores normale indtægtsniveau på greenfee. I samarbejde med TV2 kørte vi igen en række TV-spots med konceptet ”Spil & Spis”, og det gav glade gæster til både restaurant og Proshop.
Administrationen og kommunikation
Elsebeth og Ken har igen passet godt på klubben i årets løb, og de håber stadig på, at drømmen om et bemandet receptions- og arbejdsområde i forhallen snart kan blive virkelighed. Målet er fortsat endnu bedre oplevelser for klubbens medlemmer og gæster.

Kommunikationsudvalget og vores golfmanager arbejder med alle former for kommunikation i trykt og elektronisk form. Hjemmesiden opdateres flere gange dagligt og bør også være din naturlige nyhedskilde nu og fremover. Bestyrelsen ønsker fortsat at spare på portoen og vil udsende så mange informationer som muligt på mail og i nyhedsbreve.

Udfordringen for udvalget er fortsat personalemangel. Vi kommer til at mangle 1-2 personer, der kan hjælpe med at dække turneringer m.v. Kan du fortælle en historie til andre, og vil du hjælpe os - kontakt da venligst administrationen. Jo før jo bedre.
Vores faciliteter
Klubbens omklædningsfaciliteter fik en ordentlig renovering i foråret. Det var tiltrængt og nødvendigt, da en større fugtskade i herreafdelingen var løbet løbsk på grund af de mange regnskyl. Der har været mest ros, men også lidt ris til projektet. Antallet af siddepladser til de blege vinter 60’er rumper er reduceret… det kigger vi på i løbet af 2012.
Banen 2011
Greenkeeperne har arbejdet hårdt gennem hele sæsonen, og det gav glimrende resultater. Banen stod flot helt hen til slutningen af året, og først da regn tilsat lidt nattefrost satte ind for alvor, blev sommergreen-skiltet taget ned.

Greenkeeper teamet har arbejdet godt sammen i den forgangne sæson og uden en egentlig chef. Peter Fals og vores administration har klaret papirarbejdet, og alle har taget ansvar for banen og de foreliggende opga-ver… med Peter som manden med det afgørende ord.

Bestyrelsen har på baggrund af årets gang og de gennemførte personalesamtaler i efteråret valgt at tilbyde Peter Fals stillingen som chefgreenkeeper med start 1. januar 2012. Vi glæder os til at se, hvad Peter og hans team har i posen til de kommende sæsoner.

En stor tak til hele teamet for en engageret indsats.
Regionsgolf
Regionsgolf Øst har i 2011 afviklet turneringen med 341 deltagende hold. Regionsgolfen er derfor uden diskussion Danmarks største golfturnering.

Fra Kokkedal har deltaget i alt 9 hold, som har spillet 60 kampe. Der har deltaget op mod 80 spillere fra KG i løbet af sæsonen.

Af de 9 hold vandt de 3 deres puljer. B-holdet tabte derefter knebent deres kvartfinale, medens C- og Veteran-B holdene nåede Sjællandsfinalerne. Disse blev dog desværre tabt.

I alt må det siges at have været et godt år for Kokkedal, og det viser, at vi råder over en bredde, så vi kan gøre os gældende i alle rækkerne.
Juniorafdelingen
Vores mini drenge vandt guld i deres klasse! Stort tillykke. Der er ikke vundet så meget andet, men til gengæld er der blevet skabt en rigtig god social juniorafdeling.

Alle juniorer har udviklet sig enormt på det sociale område: INGEN OVER INGEN UNDER!  Alle har været superdygtige til at hjælpe hinanden. Derfor har vi måske nok en af de stærkeste juniorafdelinger, og det lover rigtigt godt for fremtiden!
  
Stor tak til Herreklubben for deres sponsorat af vores årlige tur til Sverige, uden dem ingen tur! Turen var fantastisk, intet mindre!

Børnegolfen kører derudaf som sædvanligt med fantastiske børn, hvor en god del af dem allerede nu er rigtigt store talenter. Stor tak til forældrene for deres støtte og iver. Tak til sponsorer i Juniorafdelingen og alle de frivillige for veludført arbejde.

Gitte Nielsen overtager i 2012 posten som juniorformand.
Dameelite
Herrerne har efterhånden været fast inventar i Nykredit Elitedivisionen i en årrække, mens damerne de sidste 4-5 år hvert år har været et mulehår fra at rykke op fra 1. til Elitedivisionen.

Men da sæsonen 2011 var til ende, var det for en gangs skyld Kokkedals damer, som havde trukket det længste strå. Med en overbevisende sejr på 7-2 over den anden puljevinder Holbæk GK kunne holdet fejre oprykningen til Elitedivisionen.

Holdet bestod igennem sæsonen af Anne Krejberg, Cecilie Skelmose Jacobsen, Mette Kryger, Stine Koed, Anne Orholm og Camilla Carlsen. Et stort tillykke herfra.

Damernes 2. hold kunne ikke helt nå op til Københavns GK og spille om oprykning, men pigerne fastholdte deres position i 2. division.
Herreelite
Kokkedals herre var fuld af optimisme forud for sæsonstart. Holdet hentede 5 points inden sidste spillerunde og var dermed fri af nedrykning og fuld af forhåbninger om medaljespil. Desværre tabte drengene pusten i sidste spillerunde uden mulighed for at spille om medaljerne. Holdet kan dog glæde sig over at de fastholder positionen i landets bedste række.

2. holdet, som spiller i 3. division, kæmpede hårdt sæsonen igennem og sluttede som overlegne puljevindere.  Sidste forhindring inden oprykning til 2. division var Fredensborg, som desværre løb af med sejren og dermed oprykningen.
4 af de bedste
Alt i alt har 2011 været et godt år for Kokkedal Golfklubs turneringsspillere. Klubben rummer rigtigt mange hold med spillere i alle aldersgrupper. Vi har en breddegolf i form af Regionsmatcher, som næppe har været større før. Vi har spirende talenter i børnegolfen, og juniorer som viser både talent, gå-på-mod og i særdeleshed et stærkt fællesskab. Der er ingen tvivl om, at arbejdet og livet i juniorafdelingen er med til at udvikle de talenter, vi  gerne vil have som en naturlig del af vores klub.  

Og så kan vi glæde os over at Kokkedal - som eneste klub i Danmark - har 4 hold i landets bedste rækker. Et hold i Veterandivisionen, et hold i seniorernes 1. Division, og et dame- og herrehold i Elitedivisionen. Det har vi god grund til at være stolte af.
Willis Masters
På det individuelle plan har vi igennem sæsonen haft en række ambassadører ude og vise, at Kokkedals spillere hører til blandt de bedste i landet. Sæsonen igennem har vore spillere leveret topresultater, hvoraf den mest bemærkelsesværdige må tilskrives Niklas N. Møllers sejr på hjemmebane, i den stærkt besatte Ecco Tour turnering Willis Master.

Vi har kun god grund til at se frem til og være optimistiske i det nye år.
Begynderudvalget
I 2011 overtog Luc de Moor posten som formand for Begynderudvalget efter Vibeke Clausen og Luc har sammen med de øvrige frivillige i udvalget fortsat det vigtige arbejde med den optimale integration af vores nye medlemmer.

Følgende mandagsturneringer har været af-holdt på 18 huller:
• 13 VIP turneringer
• 2 Venskabsturnering med Hørsholm og Furesø på Furesø banen
• 1 Høj-Lav turnering
• 1 Flagturnering:

Også i år har vi taget imod mandagsspillere efter turneringen i klubhuset med lidt golf-snak, mad og drikke og Ludmo’s chokoladepræmie til dagens bedste spiller. Der har været 20 – 30 deltagere hver mandag (i alt ca. 430 hen over sæsonen)

Ansvarlige for Par 3 banen har været Elisabeth og Mogens sammen med Søren, og de-res team har gjort det godt med indslusning af vores begyndere.  Med en turnering hver mandag kl. 18, noge gange rigtig mange deltagere (og derfor også mange faddere), og derudover ekstra runder, både på  mandage og andre ugedage, har de stimuleret og hjulpet de fleste begyndere til deres ”store bane tilladelse”.

Det sociale liv i klubhuset på mandagsaftenerne er blevet til noget godt.

Mini Kokkedal Ugen på Par 3 banen var igen en kæmpe succes med tre turneringer og tre sponsorer.

I 2011 er der kommet 28 nye medlemmer uden eller med for højt handicap, 20 af dem blev tildelt handicap i løbet af året. Derudover gennemførte 10 andre begyndere fra tidligere år med succes alle nødvendige prøver og fik tildelt handicap. I alt blev der godkendt 30 spillere.

Høj/Lav turneringen, som er meget populær hos nye spillere og sjov for alle, blev i år arrangeret af Eliteafdelingen.

En stor tak til Britta, Hanne, Mogens & Elisa-beth og Søren. Vi arbejder videre med målsætningen om, at golf skal være sjovt for alle!

Og stor tak til vores fadderteam: Sven, Lone, Torben, Jette, Ib, Mona, Gunnel og Else, og vores regelunderviser Steen Groth Clausen.
Udvalg og frivillige
I Kokkedal Golfklub har vi heldigvis mange medlemmer, der fortsat deltager i det frivillige arbejde. Uden dem ville det, blandt mange andre opgaver, være svært at indsluse nye medlemmer, afholde klubturneringer og køre baneservice.

I år genindførte vi ”Frivillig Arbejdsdag” og det blev en kæmpe succes. Over 70 medlemmer mødte op med ganske kort varsel og gav særligt omgivelserne omkring klubhuset en ekstra omgang. Efter arbejdet smagte grillpølserne og den kolde fadøl helt fantastisk. Vi har lovet at gøre det til en fast tradition, og det løber vi ikke fra i bestyrelsen.

Vi skylder alle en stor tak for jeres indsats. Den er vigtigere end nogensinde. Som skrevet og sagt i tidligere årsberetninger: Et løbende generationsskifte blandt klubbens frivillige er altafgørende for vores succes og ry.
Tør vi tro på en god fremtid?
Der tales om krise alle steder, og vi kan ikke lukke øjnene for, at også Kokkedal Golfklub kan komme til at stå over for nogle anderledes udfordringer i de kommende år. Men selv om vi ikke er blinde eller urealistiske, vil vi vælge at angribe udfordringerne positivt og fremadrettet.

Selv om vi skulle blive ramt at faldende medlemstal og strammere likviditet, vil vi fortsat have fokus på at gøre Kokkedal Golfklub til den foretrukne klub i området og tilføje dit medlemskab ekstra værdi.

Kokkedal er ikke den billigste, men også langt fra den dyreste golfklub at være medlem af. Vi har formået at komme gennem de seneste fire år med en sund økonomi, og vi har stor fokus på vores løbende omkostninger, så vi kan fastholde den nødvendige kvalitet på banen og vore øvrige faciliteter.

2011 var et jubilæumsår, idet vi fyldte 40 år. Bestyrelsen synes ikke, det var rigtig rundt, men der blev alligevel arrangeret en Kokkedal Pro-am i forbindelse med Ecco Touren, og endelig en rigtig jubilæumsfest som afslutning af Kokkedal Ugen.

240 medlemmer var samlet i to kæmpe telte og havde en fantastisk aften. Stemningen var enestående, og mange af vores nye medlemmer, der deltog i løjerne, var helt overvældet over den helt specielle Kokkedal ånd, der prægede hele aftenen.

Kokkedal Golfklub er dig og mig og lidt mere end 1200 andre. Vi har alle et ansvar for, at Kokkedal fortsætter med at være ….en fantastisk golfklub.

Vi ses på banen til foråret!

På bestyrelsens vegne

Lars Gundorph
Formand
17-02-2012
Af: Bestyrelsen

Kalender

30-03-2017   Kl. 07:00 - 22:00
BANEN NETOP NU
SOMMERGREENS
BANEN ÅBEN FRA 1.-18. HUL
LEJEFORBEDRING FAIRWAYS
EDS MULIGT< ...
02-04-2017   Kl. 11:00 - 12:30
VELKOMSTMØDE NYE SENIOR MEDLEMMER
Velkomstmøde for nye medlemmer. Tilmelding via GolfBox eller på mail.
Se fuld kalender

Nyheder

27/03/2017
Gi' din golfklub en hånd!
Søndag den 9. april har vi brug for DIN hjælp. Til ...
Se flere nyheder