60'ER KLUBBEN 2020

60’er klubben – golf for alle 60+

Gennem en årrække et populært tilbud til alle Kokkedals medlemmer som er fyldt 60 (eller fylder inden årets udgang). Onsdag efter onsdag, i sommerhalvåret, stiller en 60-70 medlemmer op for en dejlig runde golf med spillemæssige udfordringer og dejligt socialt samvær. Denne oplevelse muliggøres af en frivillig indsats fra mange af vores medlemmer. Vi ser frem til at fortsætte denne fine oplevelse, men i år dog med et par væsentlige ændringer:

 • Kontingent på kr. 225 (betales ved tilmelding på Golfbox fra 1. marts og inden 1. april)
 • Vin præmier ændres til gavekort (bl.a. Irma/Matas/Proshop)

Samfundsudviklingen er løbet fra den hidtidige 20 kr. løsning, da en sådan mængde mønter hver uge, ikke kan afleveres omkostningsfrit i bankerne. Vin er festligt men kræver forhandling, lagring og fragtning af vin til vores månedsafslutninger. Dette ønsker vi at forenkle. Håber på både jeres forståelse og støtte til disse ændringer, da de på ingen måder begrænser vores golffornøjelse og sociale samvær.

Herudover kører 60’er klubben efter retningslinjer som hidtil.

 • Sæson start onsdag 8. april kl. 08:00

De første 3 onsdage 8/4, 15/4 og 22/4 starter vi kl. 08:00. Fra 29/4 starter vi kl. 07:30. Når man har indbetalt sit kontingent møder man bare op, yderligere tilmelding til de almindelige onsdage er ikke nødvendigt.

Starterfunktionen er dog nødvendig. Du kan tilmelde dig som starter ved at sende en e-mail til formanden. Starterlisterne vil herefter blive opdateret med din tilmelding.

 • Der er planlagt 3 særlige turneringer i 2020
  • Onsdag 3. juni udflugt/skovtur til en anden klub (Ecco ugen)
  • Onsdag 12. august Gunstart turnering med frokost
  • Onsdag 7. oktober Afslutningsturnering med festmiddag

Man kan tilmelde sig de særlige turneringer på Golfboks. Onsdag 1. juli i Kokkedal ugen spilles der ikke.

 • Der spilles efter følgende regler

Der spilles i tre rækker – A, B, og C:

A og B rækkerne inddeles i to lige store rækker, men spillere med samme spille hcp., vil altid være i samme række. Der spilles 18 huller. Hcp grænser kan varierer i løbet af sæsonen.

C rækken spiller 9 huller og er for alle hcp

Alle 3 rækker spiller Stableford efter klubbens regler og starters anvisninger og så vidt muligt i 3-bolde.

  • Der slås ud efter følgende fremgangsmåde

  Spillere i A og B rækkerne, der ønsker at deltage i lodtrækningen skal være hos starteren senest kl. 07:25, for at første bold kan slå ud kl. 07:30. Starteren allokerer hold i 3 bolde med udslags tider. Andre A og B spillere skal være registreret hos starteren senest kl. 09:00. C spillere skal være registreret senest 09:30. – Ved starttid kl. 08:00 rykkes alle ovennævnte tider en halv time frem.

  Ved registrering hos starteren fremvises scorekort med korrekt hcp og der spilles fra det valgte teested.

  • Præmieuddelingen finder sted den sidste onsdag i hver måned

  Der er en præmie i hver række for hver påbegyndt 8 spillere. Til Birdies (eller bedre), dog højst en per runde, og tættest på flag på hul 9 og 17.

  Præmieoverrækkelsen finder sted når sidste bold er inde dog tidligst kl. 14:00. Vinderen skal være til stede ved overrækkelsen, og ikke placerbare præmier går til klappepræmier.

  • Generelt

  Der bliver udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer som har betalt kontingent. Sørg derfor for at Golfbox har jeres korrekte mailadresse. Spørgsmål kan altid rettes til formanden Henrik Rasmussen på mail: Klik her for at sende en mail  eller telefon 2979 0011.

  Link til ”60’er Golf” på klubbens egen hjemmeside: Klik her 

  Velkommen til sæson 2020 i 60er klubben.