Greenkeeperne:

Efteråret er oplagt til at udføre forbedringer på banen. I den kommende tid vil greenkeeperne grave nye vandledninger ned og montere singlestyret sprinklere på udvalgte teesteder og greens.

Hvis vejret tillader det vil fairways blive topdresset med sand fra mandag den 4. oktober. Samme dag vil en række træer på 3. hul med kommunens tilladelse blive beskåret. Det betyder at man fra kl. 7 til ca. 10 enten skal springe hullet over eller spille fra et midlertidigt teested foran “mosen”.