Greenkeeperne:

Som altid benytter greenkeeperne vinterhalvåret til en række projekter, som ikke kan gennemføres når der er pres på banen. Bl.a. bliver teestedmarkeringer frisket op inden sæsonstart.

Lige nu bliver der også skabt lys og luft ved at fælde en del mindre træer og buske for hermed at skabe grupper af solitære trægrupper, som får mulighed for at vokse sig større og mere harmoniske. Andre steder åbner vi op for at skabe mere luft og lys for dermed at give bedre vækstbetingelser for græsset. Alle beslutninger sker i samarbejde med Hørsholm Kommune, som lige nu har en opdateret generel plejeplan for området til høring. Den indeholder bl.a. områder som skal ryddes for at skabe bedre plads til blivende solitære træer og indeholder også planer om udsætning af nye træer.

På 6. hul har vi igen i år haft mange skadesanmeldelser på biler fra beboere i Mikkelborg Park. Derfor arbejder vi nu på at ændre hulforløbet, så vi får “trukket” boldretning fra teestederne længere mod venstre. Derfor er trægruppen i venstre side blevet skåret voldsomt tilbage og de kommende dage bliver der ændret lidt på designet af de to bunkers på fairway. Når græsset kommer i vækst til foråret bliver roughen i højre trukket længere ind så man forhåbentlig sigter mere i venstre.

Husk venligst at anvende vintermåtte ved spil på banen, Par 3 banen samt hvis du øver dig på indspilsområderne. Har du ikke købt din vintermåtte endnu så henvend dig i MedlemsService eller i Proshoppen. På forhånd tak for at du hjælper med at passe på banen i vinterhalvåret.

/Greenkeeperne