Baneguide

1. HUL

Et kort åbningshul med fairwaybunkers på begge sider og to strafområder på vejen – så her vil taktisk golf blive belønnet. Et smukt åbningshul!

A short opening hole with fairway bunkers on both sides and two penalty areas – so here tactical golf will be rewarded. A beautiful opening hole!

Klik for Fly-Over af Kokkedal Golfklub

2. HUL

Et enkelt dogleg venstre par 4 med fairwaybunker i venstre og sø med strafområde i højre, der vil være i spil for de længstslående. Slaget til green er lidt uphill og spilles lidt længere end man forventer.

A dogleg left par 4 with fairway bunkers on the left and a lake with penalty area on the right, which will be in play for the longest hitters. The approach to the green is a little uphill and is played longer than you expect.

3. HUL

Et kort par 3 med en forhøjet green, som er godt beskyttet af greenbunker, run-off områder på begge sider og en å langs højre side.

A short par 3 with a raised green, which is well protected by a green bunker, run-off areas on both sides and a ridge along the right side.

4. HUL

Par 5 med fairwaybunkers i både drive og layup området samt et strafområde i højre halvvejs på hullet, markeret af det store piletræ. Green er i to plateauer med greenbunker.

A par 5 with fairway bunkers in both the drive and layup area as well as a penalty area in the right halfway on the hole, marked by the big willow tree. Green is in two plateaus with greenbunker.

5. HUL

Banens sværeste hul med bunkers på begge sider af fairway. Foran green ligger en stor sø, som giver spilleren mulighed for at gå efter green eller spille safe venstre om.

The course hardest hole with bunkers on both sides of the fairway. In front of the green is a large lake which allows the player to go for the green or play safe left.

6. HUL

Et par 5 med et svagt dogleg venstre efter drivet. Tre strategiske fairway bunkers op ad fairway. En sø midt og højre for green, så bolden skal flyves ind. Mulighed for at spille venstre om og komme på green den vej.

A par 5 with a weak dogleg left after the drive. Three strategic fairway bunkers up the fairway. A lake in the middle and right of the green, so the ball must be flown in. Possibility to play left and get on the green that way.

7. HUL

Et vanskeligt par 4 med en sø ude i højre side under det store træ. Fairway skråner imod strafområdet og green er godt beskyttet af en greenbunker, run-off til venstre og træer lige over green.

A difficult par 4 with a lake on the right side under the big tree. The fairway slopes towards the penalty area and the green is well protected by one greenbunker, run-off area and trees just above the green.

8. HUL

Kort par 4 men pas på – det er ikke så nemt som det ser ud. Fairway skråner imod venstre og green ligger hævet delt i to plateauer, med en dyb bunker foran.

Short par 4 but beware – it’s not as easy as it looks. The fairway slopes to the left and the green is elevated split into two plateaus, with a deep pile in front.

9. HUL

Et Par 3 lidt op ad bakke. Udfordringen er tit vindretningen, da man står lidt i læ på tee. Bunkers på begge sider af green.

A Par 3 slightly uphill. The challenge is often the wind direction, as you are slightly sheltered on the tee. Bunkers on both sides of the green.

10. HUL

Et Par 5 dogleg venstre om hestefolden der er out of bounds. Fire fairway bunkers i højre side af fairway mod en green beskyttet af en greenbunker og run-off område.

A Par 5 dogleg left about the horse paddock that is out of bounds. Four fairway bunkers on the right side of the fairway on your way to the green protected by a green bunker and run-off area.

11. HUL

Et udfordrende par 3 til en nydesignet green hvor højre side er beskyttet af en bunker.

A difficult par 3 to a redesigned green with a bunker on the right side.

12. HUL

Et flot par 4 ned imod Kokkedal Slot Copenhagen. Fairwaybunker i venstre side er i spil i drivet for de længst slående. En smal indgang til green beskyttet af to bunkers.

A nice par 4 down towards Kokkedal Castle Copenhagen. Fairway bunkers on the left are in play in the drive for the longest hitters. A narrow entrance to the green protected by two bunkers.

13. HUL

Et langt par 4 som går opad i drivet mod et stengærde på tværs af fairway. Green er i to plateauer og med run-off område i højre side af green.

A long par 4 that goes up the drive towards a stone wall across the fairway. Green is in two plateaus and with run-off area on the right side of the green.

14. HUL

Et svært par 4 dogleg venstre med en smal åbning i trægrænsen, hvor den bedste placering er i højre side af fairway. Green er godt beskytttet af to bunkers.

A very difficult par 4 dogleg left with a narrow opening in the tree line where the best location is on the right side of the fairway. Green is well protected by two bunkers.

15. HUL

Et langt par 5 med fem fairway bunkers i højre side undervejs. En greenbunker højre og run-off område i venstre side af green samt out of bounds tæt på venstre side om green.

A long par 5 with five fairway bunkers on the right side along the way. A green bunker right and run-off area on the left side of the green as well as out of bounds close to the left side of the green.

16. HUL

Tricky par 4 ud over en bakke, ned imod green. En ravine i venstre, men god plads i højre. Stor green beskyttet af en bunker og et run-off område.

Tricky par 4 over a hill, down towards the green. A ravine in the left, but plenty of space in the right. Large green protected by a bunker and a run-off area.

17. HUL

Banens nemmeste hul på papiret, men i modvind kan det godt være svært. Kort par 3 med en stor green inddelt i 2 plateauer.

On paper the easiest hole on the course, but in headwinds it can be difficult. Short par 3 with a large green divided into 2 plateaus.

18. HUL

Banens signatur hul. Et langt par 4 med et downhill i drivet, men derfra uphill hele vejen. Greenen er opdelt i tre plateauer, som kræver et præcist approachslag. Undervejs kan man nyde udsigten til Kokkedal Slot Copenhagen. Nomineret til et af Danmarks flotteste par 4 i 2018.

The course’s signature hole. A long par 4 with a downhill drive, but from there uphill all the way. The green is divided into three plateaus, which require a precise approach stroke. Along the way, you can enjoy the view of Kokkedal Castle Copenhagen. Nominated for one of Denmark’s finest par 4 in 2018.

Spil banen med hjælp fra GLFR

GLFR er en helt ny, dansk golfer app, som giver dig alt det du skal bruge, direkte på din smartphone. GLFR erstatter den tidligere INGO Course Guide app, med en ny, hurtigere og flottere app, som er designet til at gøre din oplevelse af vores bane bedre – både før, under og efter runden.

Som klub arbejder vi sammen med GLFR om at levere den bedst mulige service til dig. Det betyder at vores bane er målt op til mindste detalje, og den vil løbende blive holdt opdateret. Så har du altid den nyeste info om banen på din smartphone. Derudover kan du finde alle de mest relevante klubinformationer i GLFR.

Med GLFR app’en får du:
Overblik over banen
Digitalt scorekort
Nøjagtige afstande med GPS
Alle Danmarks baner
Alle banens detaljer
Informationer fra vores klub

Som noget helt nyt kan du i GLFR finde alle danske golfbaner i app’en, så nu kan du samle alle dine runder i én og samme app. Download GLFR til din smartphone i dag og få vores og alle andre danske klubber direkte i din smartphone.

Trykt baneguide

Baneguiden kan købes i Medlemsservice eller i Proshoppen og koster kr. 25.

Vil du vide mere om GLFR kan du se meget mere på www.glfr.com

Rigtig god fornøjelse!