Lokale regler for Kokkedal Golfklub

1.

Sorte pæle med/hvid top eller hvide markeringer: Out of Bounds
Sorte pæle m/rød top eller røde markeringer: Rødt strafområde
Sorte pæle m/gul top eller gule markeringer: Gult strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Område med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Markeringspæle/-plader anvendt på Par 3-banen (afgrænset inde mellem 10., 11., 14. & 15. hul) er forhindringer.
Lempelse efter Regel 15-1/16-1.

2.

Out of Bounds grænsen på 3. hul er den banenære kant af Kokkedal Allé og på 7., 14. & 15. hul den banenære kant af den asfalterede sti.

3.

Stengærde på 11., 12., 13. & 14. hul er integrerede dele af banen.

Straf for overtrædelse af en lokal regel:

Slagspil: 2 straffeslag Hulspil: Tab af hul

4.

En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af én lang hyletone fra alarmhorn. Alle andre afbrydelser signaleres af tre på hinanden følgende hyletoner fra alarmhorn. I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af to korte hyletoner fra sirenen. Se regel 5.7b

5.

Regel 16.1 modificeres således: Gene eksisterer ikke, hvis dyrehul kun er til gene for spillerens stance.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

6.

Link til Standard Lokalregel E-5 Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

  • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:
Overalt mellem:

  • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
  • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:

  • Skal være i det generelle område og
  • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

  • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
  • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

  • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
  • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Link til Standard Lokalregel E-5

BEMÆRK:
Aktuel information om baneforhold, midlertidige lokale regler m.v. kan altid ses på den elektroniske informationsskærm i klubhusets forhal. Alle er forpligtiget til at orientere sig på informationstavlen INDEN tee-off.

1. marts 2021 (godkendt af DGU)