Udvikling:

Bestyrelsen har for nylig afholdt en yderst inspirerende og udbytterig ”Strategidag” sammen med klubbens manager og i mandags mødtes vi så til et ordinært bestyrelsesmøde.

Vi kan mærke den store interesse for alle de projekter som der arbejdes med her og nu og dem, som ligger lidt ude i fremtiden. Derfor vil vi gerne give en kort status. Man er som altid velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer på mail.

”Projekt Klubhus”
Vi har været i gang med ”Projekt Klubhus” siden ultimo 2017 og det tog for alvor fart da vi havde fået en positiv tilkendegivelse i starten af 2019 fra Nykredit om en udvidelse af vores lånemuligheder. Som det vil være de fleste bekendt har vi desværre mødt generel modvilje fra administrationen i Hørsholm Kommune, som på vegne af Fredningsmyndigheden har ansvar for tilsyn og dispensationstilladelser på de fredede arealer, som klubben anvender til klubhus og golfbane.

Mange udkast og forslag er indsendt og der har været afholdt utallige møder for at få enderne til at mødes. Nu er der måske lidt lys for enden af tunnelen, idet vi har udsigt til at den reviderede ansøgning med reduceret byggeareal vil blive behandlet af administration og det politiske system og herefter vil det være Fredningsnævnet, som kommer til at træffe den endelige afgørelse.

Argumentationen fra vores side er, at der tidligere har været givet tilladelse til en større udbygning på de fredede arealer, nemlig da Kokkedal Slot blev renoveret og man fik tilladelse til at opføre to nye sidebygninger. Dermed er der præcedens i dette område og en afvisning af vores ansøgning vil være en klar forskelsbehandling.

”Projekt Vandreservoir”
Vi har planer om at etablere et større vandreservoir mellem 2. og 4. hul til opsamling af regnvand. Bedre udnyttelse af de naturlige ressourcer og på sigt en mulighed for at etablere vanding af fairways. Der har været en indledende møde med Hørsholm Kommune og man er positiv indstillet på vores forslag. Som altid skal der udarbejdes en række detailtegninger og laves beregninger på flow af vand til øvrige naturarealer. Men kort sagt… vi er i proces.

”Projekt parkeringspladser”
Støv, vandpytter og huller har længe været en udfordring og vi har derfor ansøgt om udlægning af granitskærver på p-pladser og stierne omkring klubhuset. Lige til højrebenet? Nej desværre. Det vil også kræve en ansøgning til Fredningsnævnet idet alle belægninger kun er godkendt som grusbelægning. Det har vi naturligvis tænkt os at udfordre så projektet kører videre.

”Projekt Cheftræner/Head Pro”
Nigel Willett har valgt at stoppe som Head Pro ved udgangen af 2023. Det bliver nogle store ”sko” at fylde ud og bestyrelsen arbejder lige nu med flere forskellige muligheder for den fremtidige drift af Proshop/Drivingrangen og er samtidig i dialog med vores nuværende Pro assistenter. Vi forventer at have en stillingsannonce klar primo september, hvor den vil blive opslået i relevante medier.

Bestyrelsen
Juni 2022