Efterårs Fourball 2020

Turneringsformat

Dobbelt-elimination-knock out:

Kort fortalt er systemet følgende: Taber man én match i "vinder-bracket" ryger man ned i "Loser-bracket" - og taber man så igen er man ude. Spilleplanen hentes som PDF på klubbbens website, og er også ophængt på opslagstavlen i kælderen.

Spilleplan offentliggøres tirsdag den 1. september og kan samtidig downloades som PDf herunder. Det er en god ide, at få lavet aftaler med modstanderne UMIDDELBART herefter.

Der spilles Fourball hulspil High/Low, hvor den ene sides bedste hulscore spiller mod den anden sides bedste hulscore og samtidig spiller sidernes dårligste hulscorer mod hinanden. Når en sides bold er uden chance for mindst at dele ved spil af et hul, skal den samles op.

Hvert hul kan således vindes 2 up, 1 up eller halveres.

Der spilles med fuldt spillehandicap (SPH).

Tildeling af slag foretages i overensstemmelse med handicapnøglen efter at laveste SPH er nulstillet og øvrige spilleres SPH er justeret tilsvarende.

Substitut er tilladt i op til 2 matcher. Substitut er ikke tilladt i semifinale og finale. Substitutten må ikke være deltager i turneringen i øvrigt.

Tidsfristerne for de enkelte matcher ser således ud:

Matchnr. 1 – 3:
Senest lørdag 5/9 (bemærk tidsfrist for næste match)

Matchnr. 5, 9, 10:

Senest søndag 6/9

Matchnr. 4, 6 – 8, 11 - 14:

Senest søndag 13/9

Matchnr. 15 – 22:
Senest søndag 20/9

Matchnr. 23 – 26:
Senesr søndag 27/9

Matchnr. 27 – 30:
Senest søndag 4/10

Matchnr. 31 – 32:
Senest søndag 11/10

Matchnr. 33 – 34:
Senest søndag 18/10

Matchnr. 35:
Senest lørdag 24/10

Matchnr. 36 (finale):
Søndag 25/10

Lige matcher afgøres ved sudden death play- off (der spilles videre på 1. hul, 2. hul osv.).

Bortset fra finalespillet, har deltagerne i matcherne ingen fortrinsret på banen og har derudover pligt til at afvikle matcherne hurtigst muligt aht. spilletempoet på banen.

Præmier til finalister og semifinalister.
Hvor intet andet er anført gælder klubbens ordensregler.

Tilknyttet fil: Opdateret Spilleplan 20.10 2020 Efterårs Fourball
20 jan 2021
7 feb 2021
21 feb 2021
7 mar 2021
21 mar 2021
Se hele kalenderen