Ordinær generalforsamling:

I henhold til vedtægternes frist for indsendelse er der modtaget to forslag fra medlemmer af klubben. Forslagene samt bestyrelsens indstilling er udsendt på mail den 9. marts og kan ses på opslag i klubhusets underetage eller på klubbens website. Klik her.

Årsrapport inkl. regnskab, indkaldelse samt indkomne forslag kan downloades som PDF på klubbens website. Klik her