60’er klubben – golf for mange +60

Det nye udvalg ser frem til at starte en ny sæson i 60’er klubben den 20. april 2022. Vi håber fortsat at kunne arrangere en masse golf og med jeres hjælp hyggeligt samvær. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan vi endeligt kan arrangere det. Denne information er for at kommunikere vores plan, men ændringer kan ske løbende i forhold til udviklingen af Covid-19 situationen.

Det nedsatte udvalg for 60klubben består af:

 • Udvalgsformand Anker Blauenfeldt
 • Næstformand Jørgen Jespersen
 • Scorekort og kontrol af scoreindberetning Søren Høegh, Bo Vistisen og Allan Hersøe Sørensen.

Vi vil efter bedste evne og med skyldig hensyntagen til Covid19 og de restriktioner, der desværre nok fortsat gælder, forsøge at få en sommersæson gennemført.

I sidste sæson nåede vi op på 212 medlemmer samt nogle på venteliste. Derfor oplevede flere, at der ikke altid var plads til alle. Det er fortsat en højt prioriteret opgave, at prøve at finde et format, hvor der er plads til flest muligt – og – et fornuftigt flow på banen.

Indmeldelse i Sommer60’erne skal ske via Golfbox i perioden 1. marts – 22. marts. Det totale medlemstal begrænses til 220 og bliver efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen lukker senest 22. marts.

I første omgang planlægger vi følgende:

 • Vi spiller om onsdagen, første gang 20/4 fra 08:00-12:52 (fra 4/5 fra 07:00-11:52) sidste gang onsdag 05. oktober.
 • Vi spiller i 3 rækker A og B 18-huller med max. hcp. 36 og C rækken 9-huller for alle hcp. under 44
 • Vi spiller fortrinsvis i 4 bolde for A og B-rækken, 3 bolde i C-rækken, men dette kan ændres ved store tilmeldinger samt tilpasning af flowet på banen.
 • Spilleformatet bliver for alle 3 rækker Stableford slagspil, med præmier for hver 8. påbegyndt spiller. Birdie præmier (max. 1 pr. deltager pr. runde). Præmiestørrelse og antal kan dog reguleres i.h.t. pengekassens formåen.
 • Kontingent er uændret kr. 225,- der opkræves ved tilmeldingen via Golfbox.
 • Præmier uddeles månedsvis typisk sidste onsdag i måneden i form af gavekort til PROshoppen eller Restaurant Backtee til de fremmødte vindere. I tilfælde af, at vi ikke kan samles til præmieoverrækkelse vil præmierne blive tilskrevet vindernes konto i proshoppen.
 • Tilmelding til onsdags-turneringen sker via Golfbox fra torsdag kl. 00:01 til søndag kl. 23:59.
  HUSK klubbens bestemmelser, at man max må booke 3 runder indenfor 10 dage.
 • Tilmelding til 60’er klubbens onsdags-turnering via Golfbox gøres på følgende måde:
  • Book dit starttidspunkt i Golfbox ”Tidsbestilling” inden for 60’er klubbens bloktider onsdag – samt
  • Tilmeld dig i Golfbox ”Klubturnering” på den pågældende onsdag. Dette for blandt andet at få koden til den digitale indberetning.
  • HUSK – at begge dele skal være gjort for at være med i den pågældende turnering.
 • De ikke bookede tider på vores bloktider om onsdagen bliver frigivet mandage kl. 00.01.
 • I skal selv printe scorekort for at bekræfte jeres starttid.
 • Scoren indberettes digitalt. Scorekortet afleveres efterfølgende i den sorte postkasse mærket: 60er Klubben. Den er ophængt på bagsiden af restauranten. Scorekortet afleveres i underskreven stand samt påført markørens medlemsnummer.

Når vi har et bedre overblik over hvilke Corona restriktioner vi får hen over sommeren vil vi komme tilbage med oplysninger om særlige turneringer og andre arrangementer. Dog spilles der ikke onsdag i Kokkedal ugen.

Når tilmelding er lukket vil der løbende blive udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer, som har betalt kontingent. Sørg derfor for at Golfbox har jeres korrekte mailadresse.

Spørgsmål kan altid rettes til formand Anker Blauenfeldt på mail klik her

Velkommen til sæson 2022 i 60’er klubben.