60’er klubben – golf for alle +60

Vi ser frem til at starte en ny sæson i 60’er klubben, og vi håber at vi kan arrangere en masse golf og med hyggeligt samvær. I skrivende stund ved vi ikke hvordan vi endeligt kan arrangerer det. Denne information er for at kommunikerer vores plan, men ændringer kan ske løbende så længe vi har Corona restriktioner.

Det er andet år at vi skal prøve at gennemføre 60’er klubben under Coronaen, og vores planer er også påvirket af de erfaringer og oplevelser vi havde sidste år, hvor 60+ klubben voksede dramatisk i antal, og havde en større spredning af handicap end tidligere.

Vi nåede 190 medlemmer og havde yderligere 15 på venteliste, og oplevede onsdage med over 120 spillende medlemmer – næsten en fordobling fra tidligere år, så selv med en times ekstra blok tid, var der ikke altid plads til alle. Vi skal derfor prøve at finde et format hvor der er plads til flest muligt, og hvor der også er et fornuftigt flow på banen.

Tilmelding kan ske på Golfbox i perioden 1. marts – 22. marts. Total medlemstal begrænses til 175 og bliver efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen lukker senest 22. marts.

I første omgang planlægger vi følgende:

 • Vi spiller om onsdagen, første gang 14/4 fra 08:00-12:52 (fra 5/5 fra 07:00-11:52),
  og sidste gang onsdag 29. september.
 • Vi spiller 3 bolde.
 • Kontingent er uændret kr. 225,- (ved genåbning senere på året bliver kontingentet reduceret).
 • Præmiering sker i form af gavekort, og indtil vi kan samles til præmieoverrækkelse bliver gevinsten tilskrevet jeres konto i proshoppen.
 • Vi spiller i 3 rækker A og B 18-huller med max. hcp. 36, og C rækken 9-huller for alle hcp.
 • Der kan bestilles tid på golfboks fra fredag kl. 18:00. 18 huller har tiderne 08:00-11:07 (senere 07:00-10:07). 9 huller 11:15-12:52 (senere 10:15-11:52).
 • De ikke bookede tider på vores bloktider om onsdagen bliver frigivet mandage kl. 18.00,
  hvis de ikke er booket af 60’er klubbens medlemmer.
 • Man bestiller individuelt så vi ikke altid spiller i de samme bolde.
 • I skal selv printe scorekort for at bekræfte jeres start. Scorekort afleveres umiddelbart
  efter afsluttet runde i den hvide postkasse, som sidste år.
 • Spilleformatet bliver for alle 3 rækker Stableford slagspil, med præmier for hver 8. påbegyndt spiller og Birdie præmier (max. 1 pr. deltager pr. runde). Præmiestørrelse og antal kan dogreguleres i.h.t. pengekassens formåen.

Når vi har et bedre overblik over hvilke Corona restriktioner vi får hen over sommeren vil vi komme tilbage med oplysninger om særlige turneringer og andre arrangementer. Dog spilles der ikke onsdag i Kokkedal ugen.

 • Med nugældende regler kan vi ikke helt gennemføre som beskrevet herover, men vi er optimistiske og tror at tingene bliver lidt letter inden 14. april.

Når tilmelding er lukket vil der løbende blive udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer som har betalt kontingent. Sørg derfor for at golfboks har jeres korrekte mailadresse.

Spørgsmål kan altid rettes til koordinator Jørgen Jespersen på mail klik her eller telefon 2372 3950.

Link til ”60’er Golf” på klubbens egen hjemmeside: Klik her

Velkommen til sæson 2021 i 60’er klubben.