60’er klubben – golf for mange +60

Udvalget ser frem til at starte den nye sæson i 60’er klubben den 17. april 2024. Vi håber fortsat at kunne arrangere en masse golf og med jeres hjælp hyggeligt samvær.

Det nedsatte udvalg for 60klubben består af:

 • Udvalgsformand Anker Blauenfeldt
 • Næstformand Jørgen Jespersen
 • Scorekort og kontrol af scoreindberetning Søren Høegh,
  Bo Vistisen og Allan Hersøe Sørensen.

Kontingent og tilmelding:

 • Indmeldelse i 60´er klubben skal ske via Golfbox i perioden 1. marts til 29. marts kl. 18:00
 • Kontingent er kr. 250,- der opkræves ved tilmeldingen via Golfbox.

Generelle turneringsbetingelser:

 • Vi spiller om onsdagen, første gang 17/4 fra 08:00-12:00, sidste gang onsdag 02. oktober med afslutningsmiddag.
 • Vi spiller i 3 rækker: A og B 18-huller med max. Spillehandicap (sph) 36 slag for herrer og 40 slag for damer, mens C rækken 9-huller for alle hcp. dog således, at ingen har mere end 3 slag pr. hul. Har man et sph, der giver over 3 slag pr. hul reguleres man ned administrativt, hvis man er præmietager.
 • Vi spiller fortrinsvis i 4 bolde for A og B-rækken, 3 bolde i C-rækken, men dette kan ændres af turneringsledelsen.
 • Da A og B rækken for herrer har ovenstående max. SPH på 36 slag spiller herrer med hcp +8,0-31,4 fra tee 59 og herrer med hcp 31,5 til og med 39,4 fra tee 49. Damerne slår ud fra tee 49.
 • I C-rækken spiller alle fra tee 49.
 • Spilleformatet bliver for alle 3 rækker Stableford slagspil, med præmier for hver 8. påbegyndt spiller dog max 3 præmier pr. række. Hvis, der i 18huls gruppen (A og B-rækken) er mindre end 21 spillere er der kun én række.
 • Præmiestørrelse og antal kan dog reguleres i.h.t. pengekassens formåen.
 • Birdiepræmier (max. 1 pr. deltager pr. runde).
 • Præmier uddeles månedsvis typisk sidste onsdag i måneden til de fremmødte vindere.
 • Tilmelding til 60’er klubbens onsdags-turnering gøres på følgende måde:
   • Via Golfbox fra onsdag kl. 00:01 til lørdag kl. 23:59.
   • Book dit starttidspunkt i Golfbox ”Tidsbestilling” inden for 60’er klubbens bloktider onsdag – samt
   • Tilmeld dig i Golfbox ”Klubturnering” på den pågældende onsdag og korrekte turnering. Dette for blandt andet at få koden til den digitale indberetning.
   • HUSK– at begge dele skal være gjort for at være med i den pågældende turnering.
   • HUSK– at afbud skal foretages i Golfbox inden kl. 06:30 på turneringsdagen.
 • De ikke bookede tider i vores bloktider om onsdagen bliver frigivet søndage kl. 00.01.
 • I skal selv printe scorekort for at bekræfte jeres starttid. Scoren indberettes digitalt.
 • Scorekortet skal afleveres efterfølgende i den sorte postkasse mærket: 60er Klubben.
  Den er ophængt på bagsiden af restauranten.
 • HUSK – Scorekortet skal afleveres i underskreven stand samt påført markørens medlemsnummer eller underskrift for at tælle med i turneringen.

Når tilmelding er lukket, vil der løbende blive udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer, som har betalt kontingent. Sørg derfor for at Golfbox har jeres korrekte mailadresse.

Når vi har et bedre overblik, vil vi vende tilbage med oplysninger om særlige turneringer og andre arrangementer i og uden for klubben. Dog spilles der ikke onsdag den 3. juli i Kokkedal ugen og onsdag den 7. august 2024.

Spørgsmål kan altid rettes til udvalgsformand Anker Blauenfeldt på mail klik her

Velkommen til sæson 2024 i 60’er klubben.