Klubbens udvalg

Baneudvalget

Udvikling og visioner for banen

Baneudvalget har til opgave løbende at udvikle banen samt sørge for at de nuværende faciliteter holder en høj standard. Udvalget mødes efter behov og den daglige dialog med greenkeeperstaben varetages af Baneudvalgsformanden og klubbens golfmanager.

Formand
Lars Gundorph
E-mail: Send en mail

Chef-Pro
Magnus Landstrøm
E-mail: Send en mail
Telefon: 2683 9004/4576 9959

Golfmanager
Ken Lauritsen
E-mail: Send en mail
Telefon: 4576 9959/6044 0831

Chefgreenkeeper
Anders Linnet
E-mail: Send en mail
Telefon: 5189 2069

Begynderudvalget

Uddannelse og integration af nye medlemmer

Begynderudvalgets vigtigste opgave er at få nye medlemmer godt igang med golfspillet samt at fastholde deres engagement i sporten de første udfordrende år.

Formand
Ulf Madsen
Email: Send en mail 

Ordens- regel & handicapudvalget

Vi sørger for god ro og orden…

Opdatering af klubbens ordensregler herunder afgørelser på eventuelle klager over medlemmernes adfærd på banen. Udvalget sørger desuden for at klubbens handicapsystemer er opdateret i henhold til gældende regler.

Dansk Golfunion rådgiver udvalgets formand.

Formand
Preben Stokkendal
Email: Send en mail

Elite- og sportsudvalget

Vi skaber rammer for udvikling og konkurrence…

Udvalget varetager alle interesser for klubbens elite- og øvrige turneringshold.

Sportschef
Lotte Greve
Email: Send en mail

Juniorudvalget

Vi sikrer at fødekæden virker…

Udvalget arbejder med udvikling, træningstilbud og andre arrangementer for klubbens yngste medlemmer, fra børnegolfere, til puslinge- og juniorgolfere.

Formand
Jesper Leander Poulsen
Email: Send en mail

Turneringsudvalget

Vi gør det sjovt at spille om æren og præmier

Udvalget udvikler og afvikler klubbens turneringer på alle niveauer.

Formand
Jørn-Ole Jokumsen
Email: Send en mail

Øvrige funktioner

Det klarer medlemsservice m.fl….

MedlemsService varetager sammen med en række frivillige opgaver vedrørende klubhus, baneservice samt marketing og kommuniationsopgaver.

Kontakt
Golfmanager Ken Lauritsen
Email: Send en mail