KLUBBENS UDVALG

BANEUDVALGET: Udvikling og visioner for banen

Baneudvalget har til opgave løbende at udvikle banen samt sørge for at de nuværende faciliteter holder en høj standard. Udvalget mødes efter behov og den daglige dialog med greenkeeperstaben varetages af Baneudvalgsformanden og klubbens golfmanager.
Formand: Lars Gundorph
E-mail: Send en mail
Chef-Pro: Nigel Willett
E-mail: Send en mail
Telefon: 4576 9321/4576 9959
Golfmanager: Ken Lauritsen
E-mail: Send en mail
Telefon: 4576 9959/6044 0831
Chefgreenkeeper: Anders Linnet
E-mail: Send en mail
Telefon: 5189 2069

BEGYNDERUDVALGET: Uddannelse og integration af nye medlemmer

Begynderudvalgets vigtigste opgave er at få nye medlemmer godt igang med golfspillet samt at fastholde deres engagement i sporten de første udfordrende år.
Formand: Ulrik S. Friis
Email: Send en mail 

ORDENS- REGEL & HANDICAPUDVALGET: Vi sørger for god ro og orden...

Opdatering af klubbens ordensregler herunder afgørelser på eventuelle klager over medlemmernes adfærd på banen.
Udvalget sørger desuden for at klubbens handicapsystemer er opdateret i henhold til gældende regler.
 
Ladies og Gentlemens Captain rådgiver udvalgets formand.
Formand: Preben Stokkendal

ELITE- OG SPORTSUDVALGET: Vi skaber rammer for udvikling og konkurrence...

Udvalget varetager alle interesser for klubbens elite- og øvrige turneringshold.
Formand: Michael Schiedel
Send en mail

JUNIORUDVALGET: Vi sikrer at fødekæden virker...

Udvalget arbejder med udvikling, træningstilbud og andre arrangementer for klubbens yngste medlemmer, fra børnegolfere, til puslinge- og juniorgolfere.
Formand: Lotte Greve
Send en mail

TURNERINGSUDVALGET: Vi gør det sjovt at spille om æren og præmier

Udvalget udvikler og afvikler klubbens turneringer på alle niveauer.
Formand: Jørn-Ole Jokumsen

ØVRIGE FUNKTIONER: Det klarer MedlemsService m.fl....

MedlemsService varetager sammen med en række frivillige opgaver vedrørende klubhus, baneservice samt marketing og kommuniationsopgaver. 
Kontakt: Golfmanager Ken Lauritsen