LOKALE REGLER FOR KOKKEDAL GOLFKLUB

1.

Sort pæl m/hvid top eller hvide markeringer: Out of Bounds
Sort pæl m/gul top eller gule markeringer: Vandhazard
Sort pæl m/rød top eller røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringer med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.
 
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger. 

Markeringspæle/-plader anvendt på Par 3-banen (afgrænset inde mellem hullerne 2, 3, 7 & 8) er forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1/24-2. 

2.

Out of Bounds grænsen på 12. hul er den banenære kant af Kokkedal Allé og på 2., 3. og 16. hul den banenære kant af den asfalterede sti.

3.

Stengærde på 1., 2., 8. og 9. hul er integrerende dele af banen.

4.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

Straf for overtrædelse af en LOKAL REGEL:

Slagspil: 2 straffeslag Hulspil: Tab af hul

5.

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeændringer, vindhastighed m.v.), overtræder spilleren Regel 14-3.

6.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
 
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig. Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Bemærk:

Aktuel information om baneforhold, midlertidige lokale regler m.v. kan altid ses på den elektroniske informationsskærm i klubhusets forhal. Alle er forpligtiget til at orientere sig på informationstavlen INDEN tee-off.
 
03-05-2018 (godkendt af DGU) 
 

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2018
Webdesign & CMS by MCB Denmark