Banen:

Banen nord for klubhuset er mættet af vand og lige nu er der desværre ikke den normale naturlige afledning via søen på 2. hul – videre gennem åen på 3. hul og ud på Sophienberg arealerne.

Den omfattende dræning fungerer faktisk men når Sophienberg arealerne er mættet, så står vandet stille lige nu. Derfor håber vi snart på at vores ansøgning om etablering af et opsamlingsbassin på 4. hul finder vej gennem kommunens systemer. Vi har desværre intet hørt siden vi fremsendte ansøgningen den 8. april 2021 og har i dag derfor rykket for et svar.

Opsamling af regnvand fra området vil tjene mange formål. Genanvendelse til vanding af banen, skabe bedre forhold for naturen og ikke mindst kan vi undgå de mange uønskede søer rundt på arealet.