MEDLEMSKAB: Det praktiske og priser

Status pr. 23. januar 2018:

Ønsker du at melde dig ind i Kokkedal Golfklub anbefaler vi at du tager kontakt med os hurtigst muligt. På nuværende tidspunkt kan vi give dig garanti for medlemskab i Kokkedal Golfklub fra 2018.
 
Kontakt os straks på 4576 9959.
 
Er du interesseret i at komme på ventelisten til senere indmeldelse i Kokkedal Golfklub, så kontakt Ken Lauritsen på 4576 9959. Det koster kr. 200,- i optagelsesgebyr inkl. en prøverunde på banen. Herefter et årligt gebyr på kr. 200,-
 
Ventelisten er som følger:
Senior/Senior familie: + 30
Junior/Junior familie: + 38
Ungsenior: Ingen

Ændring af medlemsstaus fra 2018

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt melde dig ud af klubben, skal dette ske skriftligt på post@kokkedalgolf.dk inden den 1. november 2017 for at have virkning fra 2018.
 
Efter 1. november 2017 er du bundet af din nuværende medlemstatus i 2018 og vil modtage opkrævning.

Ansøgning om medlemskab af Kokkedal Golfklub

Ansøgningsskema om medlemskab af Kokkedal Golfklub kan downloades her på siden (print to kopier) og skal herefter fremsendes til administrationen. Det ene eksemplar bedes udfyldt og returneret til klubben - det andet eksemplar er til ansøgers eget brug.
 
Klubbens retningslinier for administration af ventelisten kan læses på bagsiden af ansøgningsskemaet. For optagelse på ventelisten betales et optagelsesgebyr på kr. 200 og det er inkl. en prøverunde på banen, allerede har et handicap. (se øvrige regler på ansøgningsskemaet). Det årlige ventelistegebyr udgør herefter kr. 200 for alle kategorier.
 
Indbetaling kan ske enten pr. check til klubbens administration eller ved overførsel til bank- eller girokonto. Ansøgeren vil blive optaget på ventelisten så snart vi har modtaget skemaet retur og registreret indbetalingen.
 
Ansøger vil herefter høre fra os igen, enten når vi har mulighed for at tilbyde medlemskab, eller når vi opkræver det årlige ventelistegebyr i august. Ved indmeldelse i klubben forfalder hele første års kontingent. Herudover betaler nye Seniorer, der er fyldt 30 år, et indskud. Kontingent og indskud betales efter den sats som besluttes på indmeldelsesårets generalforsamling i marts. Satserne og alderskategorier vedtages hvert år på klubbens generalforsamling.

Satserne for 2018 er:
Aktive medlemskaber er inkl. frie træningsbolde og mange fordelagtige medlemsfordele. Bl.a. 56 runder gratis greenfee på 14 nordiske golfbaner. Læs mere under medlemsfordele på vores website.

Tilknyttet fil:
Brochure medlemskab (1 MB)
Tilknyttet fil:
Indmeldelsesblanket (184 KB)

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2018
Webdesign & CMS by MCB Denmark