MEDLEMSKAB: Det praktiske og priser

Ændring af medlemsstaus fra 2021

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt melde dig ud af klubben, skal dette ske skriftligt ved at sende en mail til MedlemsService inden den 1. november 2020 for at have virkning fra 2021.
 
Efter 1. november 2020 er du bundet af din nuværende medlemstatus i 2021 og vil modtage opkrævning.

Status pr. 22. januar 2020:

Ønsker du at melde dig ind i Kokkedal Golfklub anbefaler vi at du tager kontakt med os hurtigst muligt. På nuværende tidspunkt kan vi give dig garanti for medlemskab i Kokkedal Golfklub fra 2020.
 
Kontakt os straks på 4576 9959.
 
Er du interesseret i at komme på ventelisten til senere indmeldelse i Kokkedal Golfklub, så kontakt Ken Lauritsen eller Sabrina Colberg på 4576 9959. Det er gratis at blive optaget på ventelisten inkl. en prøverunde på banen.
 
Max antal medlemmer: 1.200
Nuværende antal: 1.155
 
Ventelisten er som følger:
Senior/Senior familie: Ingen
Junior/Junior familie: Ingen
Ungsenior: Ingen

Ansøgning om medlemskab af Kokkedal Golfklub

Ansøgningsskema om medlemskab af Kokkedal Golfklub kan downloades her på siden (print to kopier) og skal herefter fremsendes til administrationen. Det ene eksemplar bedes udfyldt og returneret til klubben - det andet eksemplar er til ansøgers eget brug.
 
Klubbens retningslinier for administration af ventelisten kan læses på bagsiden af ansøgningsskemaet. Optagelse på ventelisten er gratis og det er inkl. en prøverunde på banen, hvis du allerede har et handicap. (se øvrige regler på ansøgningsskemaet).
 
Ved indmeldelse i klubben forfalder hele første års kontingent. Herudover betaler nye Seniorer, der er fyldt 30 år, et indskud. Kontingent og indskud betales efter den sats som besluttes på indmeldelsesårets generalforsamling i marts. Satserne og alderskategorier vedtages hvert år på klubbens generalforsamling.

Satserne for 2020 forventes at blive:
Aktive medlemskaber er inkl. frie træningsbolde og mange fordelagtige medlemsfordele. Bl.a. 6o runder gratis greenfee på 16 nordiske golfbaner. Læs mere under medlemsfordele på vores website.

Tilknyttet fil: Brochure medlemskab (2 MB)
Tilknyttet fil: Indmeldelsesblanket (156 kB)