160 medlemmer hørte om fremtiden

Onsdag aften havde klubben inviteret til Medlemsmøde med titlen "Frem mod 2021" og det tilbud tog 160 medlemmer imod. Den overvældende interesse betød at mødet blev delt op i to "gunstarter".
 
Første gruppe med 80 deltagere havde starttid kl. 18.30 og inden mødet havde 36 medlemmer valgt at melde sig til fællesspisning i Café Backtee. Der var afsat en time til hvert møde, som var opdelt i fem runder. og præcis kl. 19.30 blev der sagt tak for i aften til første gruppe - og næste gruppe var klar til start kl. 20.00. 
 
Golfmanager Ken Lauritsen gav i 1. runde et indblik i "Rigets tilstand" og fortalte om kraftigt faldende medlemstal hos vores naboer i Sverige, Norge, England og Skotland. I Danmark mistede vi også golfspillere i 2019 men slet ikke i samme omfang som hos vores nabolande.
 
Heldigvis er tendensen modsat i Kokkedal Golfklub, hvor vi har haft en netto fremgang i medlemstallet og ramte lige over 1200 medlemmer ved udgangen af 2019. Desværre "bløder" vi også juniormedlemmer som det øvrige Danmark, men der er stærke kræfter igang med at vende den situation.
 
Det er fortsat bestyrelsens og ledelsen strategi, at vi skal blive ved med at skabe udvikling, forbedre vores faciliteter og frem for alt banen. Vi skal være tro mod vores produkt og sikre en høj kvalitet, der skaber "value for money".
 
Anders og drengene knokler på banen
2. runde var et indblik i "Baneprojekter nu og i fremtiden" og chefgreenkeeper Anders Linnet gav på charmerende vis forsamlingen et spændende indblik om drænings- og redesignprojekterne, der er i fuld gang over hele banen. Med rå håndkraft, enkelte maskiner, genbrug af jord og en hel del rullegræs bliver der skabt nye udfordringer på mange greenområder og sikret afdræning, så banen kan være spilbar året rundt.
 
Anders nævnte til sammenligning, at én af vores naboklubber har brugt knap 3 millioner i ekstern assistance for det samme projekt, som vi indtil videre har brugt kr. 150.000 på ved at bruge egen arbejdskraft.
 
Præsentation af klubhusprojekt
Klubbens nuværende klubhus trænger til en større renovering og samtidig mangler vi plads og faciliteter til vores mange medlemmer. Og efter forlængelsen af lejeaftalen til 2047 har bestyrelsen og ledelsen arbejdet med et projekt, der indbefatter både en renovering og en udbygning af klubhuset.
 
Golfmanageren viste de første skitser og ideer for forsamlingen og der var en klar stemning; "bare se at komme igang. Vi kan ikke være andet bekendt". I den kommende tid vil bestyrelsen undersøge muligheden for omlægning af lån i de eksisterende bygninger samt finansieringsfroslag til en udbygning.
 
Efter al sandsynlighed vil projektet blive fremlagt i god tid inden den ordinære generalforsamling 10. marts 2020, således at projektet kan vedtages og igangsættes ultimo 2020 og stå klar til klubbens jubilæum i 2021.
 
Støt om omkring restauranten
Vi har kun en restaurant i Kokkedal Golfklub, hvis medlemmerne støtter op. Det var det korte budskab fra næstformand Mikael Sternberg. Med Ulrikke og Johnny har vi fået et restauratørpar, der både er yderst samarbejdsvillige og lytter til medlemmernes ønsker.
 
Lad os nu samarbejde på fair vis, så vi kan sikre at Café Backtee kan drive en sund forretning i mange år fremover.
 
Hvordan skal vi fejre klubbens 50 års jubilæum?
I 2021 fylder vi 50 år og det skal naturligvis fejres. Alle forslag er velkommen og aftenens deltagere fik lejlighed til at udfylde en lap papir med deres forslag. Tak for alle de mange gode forslag, som kommer med i betragtning når festudvalget starter planlægningen i 2020.
 
Har du også et godt forslag, så send en mail til klubsekretær Sabrina Colberg på ks@kokkedalgolf.dk
 
 

Det sker...
2 jun 2020
3 jun 2020
3 jun 2020
Se hele kalenderen