4-bolde tilladt og træn med tidsbestilling

Kokkedal Golfklub har siden starten af Covid-19 situationen fulgt Sundhedsstyrelsen anbefalinger og vores medlemmer har med få undtagelser fulgt vores anvisninger for spil på banen.

DGU har i går ændret deres anbefalinger med en forsigtig genåbning på en række områder og vi har drøftet hvordan vi i Kokkedal Golfklub fortsat kan sikre trygge rammer for alle og samtidig udvide mulighederne for både spil og lidt træning.

Fra torsdag den 26. april gælder følgende:

Overordnet

 • Ophold på klubbens område for personer uden bestilt tid til spil eller træning er ikke tilladt.
 • Anlægget bliver ikke åbnet for gæster og greenfeespillere før 1. maj
 • Adfærd vedr. regler iagttages af ledelsen samt BaneService og påtales/advares med mulighed for karantæne. 

Spillemuligheder

 • Der er udelukkende elektronisk booking via Golfbox (uden bekræftelse) og ingen fysiske scorekort.
 • Banen er åben gerne med 2-, 3- og 4-bolde. Er du single spiller må du kontakte en spillemakker først og så booke tid.
 • Kun to aktive spilletider i GolfBox af gangen som fortsat kan bestilles 14 dage frem.
 • Par 3 banen er åben. Der må ikke være mere end 10 spillere på banen på samme tid. Er der flere må du vente.
 • Undgå gennemgang under spillet hvis I kan. Saml op hvis du/I ikke kan holde tempo.
 • Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres. Der er indlæg i koppen så bold let fjernes. 

Hcp. og regler

 • Runder spillet fra den 16. april kan være handicaptællende.
 • Der må kun ledes efter tabt bold i max. et minut.
 • Drop en mistet/out of bounds bold i umiddelbar nærhed med 2 straffeslag.
 • Bold er i hul når bolden ligger stille i hul og en del er under green overflade.
 • Kun elektroniske scorekort via Golfbox App til regulering. Markør godkender via Golfbox.
 • Bunkerriver er fjernet. Golfreglerne ændres ikke for bunker. Spillerne udglatter selv med fødder eller kølle.
 • Se PDF med DGU’s retningslinjer for tællende runder nederst i artiklen.

Træningsmuligheder

 • Drivingrangen åben for max. 6 personer hver halve time og kun via tidsbestilling i Golfbox.
 • Pro'erne har fortrinsret til undervisning (tider er blokeret i tidsbestilling)
 • Indspilsområde/puttinggreen ved klubhuset for max. 4 personer og kun via tidsbestilling i Golfbox.
 • Træn i din bestilte tid og hold god afstand til de øvrige under træning.
 • Åben hverdage fra kl. 7-18. Weekend fra kl. 9 til 16. Træning uden for åbningstid er forbudt.
  (vi udvider sandsynligvis åbningstiden på indspilsområdet når vi ser hvordan reglerne efterleves)
 • Forlad drivingrangen/indspilsområdet straks efter træning og gå hjem.
 • Brug kun eget udstyr/bolde. Anvend handsker når du berører boldkurve.
 • Puttinggreen ved 1. tee må kun anvendes kortvarigt af spillere med en starttid. 

Bygninger

 • Klubhus, toiletter og omklædning holdes fortsat lukket.
 • Proshop er åben. Følg Pro’ens anvisninger for ophold i shoppen.
 • Højest én person i bagrum ad gangen.
 • Ingen ophold rundt om klubhuset.
 • Toilet i Midtvejshuset er åbent og rengøres to gange dagligt. Håndsprit er sat frem.

Sikkerhedsforhold på banen

 • Spil fortrinsvis med medlemmer fra samme husstand eller med faste spillemakkere.
 • Ankomst tidligst ti minutter før spil. Anlæg forlades efter spil.
 • Alle udendørs vandhaner/vaskeplads SKAL betjenes med handske på
 • Affaldsspande må ikke benyttes. Ta’ dit affald med hjem.
 • Følg starter og/elller BaneService's henvisninger.
 • Hold afstand til ansatte og greenkeepere. Gå til side når der arbejdes på banen/puttinggreens m.v.

Vi følger fortsat løbende myndighedernes anvisninger og anbefalinger og vil forbeholde os ret til uden forudgående varsel at lukke banen for spil og træning, hvis situationen ændrer sig eller at de opsatte regler ikke efterleves.

Pas på dig selv – og andre! Det er dit ansvar!

 

Det sker...
9 aug 2020
10 aug 2020
10 aug 2020
10 aug 2020
Se hele kalenderen