Årsrevision af handicap

Den 9. januar gennemførte vi den årlige revison af medlemmernes handicap. Det er måske for meget sagt at "vi gjorde det", for det er et beregningssystem der udfører hele arbejdet.
 
Du har modtaget en besked fra Golfbox når revisonen er endeligt gennemført. Hvis du har opfyldt de krav, der stilles for at du kan beholde dit EGA-handicap, vil dit reviderede handicap fremgå af beskeden. Har du IKKE afleveret nok scorekort i 2019 vil du enten ikke blive reguleret eller også vil du miste dit EGA-handicap og istedet får tildelt et "klubhandicap".
 
Et "klubhandicap" betyder, at du IKKE kan deltage i tællende klubturneringer, regionsgolf eller andre officielle DGU turneringer. Du kan naturligvis fortsat spille golf som normalt så hvis du har mistet dit EGA-handicap kan du få det igen ved at indlevere tre scorekort så snart banen er åben og der kan foretages handicapreguleing.
 
BEMÆRK at der fra 2021 indføres et helt nyt handicapsystem. Dansk Golf Union anbefaler at alle medlemmer afleverer så mange scorekort som muligt i 2020 for at det fremtidige handicap fra 2021 er så retvisende som muligt. Bemærk at også spillere under handicap 4,5 nu kan aflevere scorekort fra private runder. Du kan læse mere om planerne for det nye handicapsystem lige her.
 
DGU får altid en del henvendelser fra medlemmer omkring Årsrevisionen og de har derfor udformet en kort og enkel forklaring:

HANDICAPREVISIONEN:
"Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger"

F.eks.: En spiller i handicap 18,1 har afleveret 8 runder inden for det seneste år og systemet har udregnet et interval på 13,1 til 16,5 → der foreslåes en handicapændring på -1 (forskellen på 16,5 og 18,1 oprundet til nærmeste heltal) og det nye handicap er 17,1.

Det sker...
9 aug 2020
10 aug 2020
10 aug 2020
10 aug 2020
Se hele kalenderen