Det sker...
1 nov 2020
09:30-14:00
15 nov 2020
29 nov 2020
6 dec 2020
13 dec 2020
10 jan 2021
Se hele kalenderen

Sidste chance 1. november...

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt melde dig ud af klubben, skal dette ske skriftligt ved at sende en mail til MedlemsService inden den 1. november 2020 for at have virkning fra 2021.
 
Efter 1. november 2020 er du bundet af din nuværende medlemstatus i 2021 og vil modtage opkrævning.