Nye hulindex fra 23. marts!

Efter DGU’s nye rating af banen samt ændring af hulforløbet er der nu også lavet nye index på alle huller.

Fordelingen af de nye index er bl.a. baseret på en del statistik fra slagspilsresultaterne i A-rækken de sidste 4 månedsturneringer sidste år samt de 2 runder fra klubmesterskaberne i de rækker som spillede fra tee 49 & 59.

Det har givet ca. 230 scores som så er delt i 2 lige store halvdele efter handicap, hvorefter de såkaldt ”sværeste” huller er fundet på baggrund af de huller, hvor der er størst forskel mellem gennemsnitsscoren for de to handicapgrupper Herefter er nøglen så korrigeret iht. anbefalingerne for handicapnøglen i EGA’s handicapsystem.

• Det er vigtigt at forstå at fordelingen af index primært er baseret på hulspil m/handicap og derfor er det afgørende hvordan banen/hullerne spilles.
• Slagspilsstableford er overhovedet ikke nævnt med ét ord i EGA-vejledningen og det er derfor i princippet meningsløst at eksempelvis at have som kriterie at man ”bør” have 2 point pr. hul (det er kun en gennemsnitsbetragtning over 18 huller)

Der er flere måske overraskende konklusioner allerede i de ”rå” statistiktal inden den nævnte tilpasning, bl.a. at nuværende 18. hul ud fra handicapdifferensscorerne kun er det 15. ”sværeste” (dvs. der er relativt lille forskel mellem en scratch- og bogeyspiller på dette hul) og 5. hul er absolut ikke det sværeste hul (kun nr. 11 iflg. de rå statistikdata) at spille for bogeyspilleren ifht. scratchspilleren.

Det som måske er vigtigst at forstå er at man kan sagtens spille stableford-slagspil med denne i visse henseender væsentligt anderledes handicapnøgle (pointene kommer måske bare på nogle andre huller end man er vant til), og så er den til gengæld velegnet til hulspil m/hcp, hvilket absolut ikke kan siges om den eksisterende fordeling af index.

Så for at gøre en lang historie kort. De nye index er baseret på resultater fra turneringer og EGA’s anbefalinger.

God fornøjelse derude.

Det sker...
28 apr 2019
28 apr 2019
30 apr 2019
Se hele kalenderen

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2019
Webdesign & CMS by MCB Denmark