Rimfrost og banelukning

Vi er inde i en periode med svingende temperaturer. Er der rimfrost, bliver banen, inspilsområder og puttinggreens lukket indtil rimfrosten er væk. Par 3 banen vil normalt være åben for spil.

Der har været forslag fremme om at det bliver skrevet på hjemmesiden, når banen er lukket på grund af frost, men da frosten ofte først sætter ind efter solopgang, er det svært at varsle i så god tid at det kan nå at komme spillerne til gode.

VI VARSLER FØRSTE GANG KL. 07.30 i Golfbox under "kalender & nyheder". Herefter giver vi en opdatering én time før banen åbner.

I stedet skal man tage bestik af situationen hjemmefra. Hvis temperaturen ligger på 3,5 grader eller derunder, og der samtidig er klar himmel, er der stor sandsynlighed for at der er rimfrost og at banen derfor er lukket. Dette vil ske indtil græsset er tilstrækkeligt vinterhærdet til at man kan gå på det, uden at det tager skade.

På vores website under "Keepers Corner" ligger en lille video fra USGA om greens og rimfrost. Se den her

Har man bestilt en tid, der ligger før banens åbning, er denne tid tabt. Husk at tage højde for dette, når du booker.

Det sker...