Vagtskifte i juniorudvalget

Søndag den 6/10 blev der afholdt juniormøde, hvor de fremmødte blev præsenteret for Lotte Greve som ny formand for juniorarbejdet i Kokkedal Golfklub. Det bliver fantastisk.

Lotte kommer med en stærk combo af eliteerfaring, pædagogisk sans og masser af entusiasme. Samtidig blev der lejlighed til at takke Søren Christiansen for en mandfolkeindsats i de seneste 4-6 år med at løfte juniorarbejdet. Søren sagde selv at han vil savne det meste – dog ikke overnatningerne på en skummadras i klubhuset i forbindelse med KG’s juniorsommercamps.

Lottes opgave består af to dele. Dels at sikre at de ca. 170 juniorer/ungseniorer der er i klubben har de bedste muligheder for at udfolde deres talent – og at det i øvrigt sker i socialt stimulerede. Desuden vil Lotte tage initiativ til at forsøge at mobilisere flere nye medlemmer ved besøg på skoler mm. Det bliver rigtig godt! Men det kræver forældreopbakning og involvering – mere herom senere.

Mødet blev til en gennemgang af en lang række nyskabende initiativer for næste sæson. Fællesspisning til onsdagsmatcherne, flere kreative matchformer, nyt pyramidespil, nye træningsformer og meget mere. Nærmere information følger på sæsonopstartsmødet – glæd jer.

Michael Schiedel
Bestyrelsesmedlem og formand for elite- og sportsafdelingen

Det sker...
2 jun 2020
3 jun 2020
3 jun 2020
Se hele kalenderen