Ordens-, regel- og handicapudvalget:

Vi har de sidste mange år ikke haft sager i Ordens-regel & handicapudvalget ( ORH udvalget ). I starten af denne sæson har der desværre allerede været 2 sager.

Den ene vedrørte eksklusion af et medlem grundet overtrædelse af klubbens etiske regler og er afsluttet. Den anden vedrørte gentagne overtrædelser af No show reglerne og er ligeledes afgjort. Det pågældende medlem vil blive udelukket fra GolfBox / spil på Kokkedal i 4 uger, såfremt vedkommende inden for 4 uger igen overtræder vores No show regler.

16. maj 2022

Preben Stokkendal
Formand for ORH udvalget.