Generalforsamling:

Torsdag aften mødte 101 medlemmer op til den ordinære generalforsamling, der traditionen tro blev afholdt på Rungsted Gymnasium. For at skærpe medlemmerne opmærksomhed var starttidspunktet ændret til kl. 18.30 mod normalt kl. 19.00 men det havde alle de fremmødte husket.

Preben Stokkendal blev valgt som dirigent med klapsalver og styrede med fast hånd forsamlingen gennem formandens beretning, fremlæggelsen af regnskab for 2023 samt budget og kontingentsatser for 2024. Begge punkter blev taget til efterretning og godkendt.

I en indlagt pause i den officielle dagsorden orienterede bestyrelsen om status for klubhusprojektet, hvor man fortsat er i dialog med finansielle partnere om vores muligheder. Pausen bød også på orientering om de nye ansigter i klubben, nemlig Landström Golf Academy og Sepia Club og det fantastiske udviklingsarbejde i bl.a. junior- og sportsafdelingen.

Forslag fra medlemmer blev behandlet men forsamlingen fulgte bestyrelsens indstillinger og de blev dermed ikke vedtaget. Valg til bestyrelsen var givet på forhånd da der ikke var opstillet yderligere kandidater. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Annette Larsen og Michael Schiedel fortsætter hermed i en ny 2-årig periode.

Det officielle referat er lagt på klubbens website. Klik her