SENIOR (60'ER ) KLUBBEN 2017

Et aktivt tilbud til alle seniorer - og du er meget velkommen

Seniorklubben er en uformel klub i klubben med et tilbud til alle medlemmer af Kokkedal Golfklub, der er - eller fylder 60 år i 2017. Vi bestræber os på at blive bedre til golf, og lægger vægt på at hygge os sammen og medvirke til et godt og aktivt klubliv.
 
Hvis ikke andet er på programmet spilles der hver onsdag morgen fra kl. 07:25.
Sæsonstart 2017: Onsdag den 12.april kl. kl.08:00.
PÅ GRUND AF DAGSLYSET, STARTER VI OGSÅ KL.08:00 DEN 19. APRIL.
 
Starter funktionen
Er fortsat nødvendigt. Som noget nyt kan du nu tilmelde dig som starter ved at sende en email med ønsket dato til formanden. Starterlisten vil herefter blive opdateret med din tilmelding, på vores egen hjemmeside KG-Seniorklub.dk og på opslagstavlen.
 
Der er planlagt følgende særlige turneringer i 2017:
 
 • Onsdag den 31.maj: Turnering med GUNSTART og fælles frokost efter turneringen.
 • Onsdag den 2. august: Åben turnering med GUNSTART og fælles frokost efter turneringen.
 • Tirsdag den 5. september: 15 personer fra Seniorklubben deltager i Ecco Tour Pro-am, efter nærmere regler.
 • Onsdag den 6. september: ”Udflugt” med turnering i Fredensborg Golfklub og efterfølgende frokost.
 • Onsdag den 4. oktober: Afslutningsturnering med festmiddag om aftenen.
 
Deltagelse i disse særlige turneringer (dog ikke Pro-am) sker ved tilmelding på golfbox, hvor såvel pris som øvrige betingelser vil fremgå.

Vi spiller efter følgende regler:
Du betaler kontingentet løbende via en turneringsfee på 20 kroner pr. onsdag. Der kræves ingen tilmelding til de almindelige onsdage. Du møder bare op.
 
Der spilles i tre rækker:
 • A-rækken: op til og med 24 tildelte slag: der spilles 18 huller
 • B-rækken: fra 25 tildelte slag og derover: der spilles 18 huller
 • C-rækken: Spiller 9 huller (alle handicaps)
 
Der spilles Stableford efter klubbens regler og starters anvisning og så vidt muligt i 3-bolde.
 
HUSK VENLIGST ALTID! At medbringe et scorekort visende det korrekte hcp. ved registreringen hos starteren. Såfremt en Herre spiller fra tee 49 skal scorekortet være udskrevet svarende hertil.

Vi går i år ud efter følgende regler:
Spillere der er mødt og registreret hos starteren senest 7:25 kan deltage i lodtrækningen om startrækkefølgen ved at lægge en bold i lodtrækningsposen. Lodtrækningen sker kl. 07:25 og det udtrukne 1. hold går derefter omgående til første tee og slår ud.
 
Senere mødte spillere går ud i den rækkefølge, de noteres hos starteren. A- og B-rækken går ud før C-rækken. A- og B-rækkespillere skal være registreret hos starteren senest kl. 9.00 og C-rækkespillere skal være registreret hos starteren senest 9.30. Alle turneringer er tællende.
 
De almindelige turneringer er aflyst på følgende datoer:
 • 31.maj
 • 28.juni (Kokkedal ugen)
 • 2. august
 • 6. september
 • 4. oktober

Præmier
Præmieuddelingen finder sted den sidste spilledag i hver måned, umiddelbart efter at sidste bold er kommet ind. Der er en præmie i hver række for hver påbegyndt 8 spillere samt til eagle/birdie.
 
Såfremt en spiller scorer flere eagles/birdies i samme runde, vil der dog kun være præmie for den første eagle/birdie. På visse onsdage spiller vi nærmest flaget på hul 17, i stedet for eagle/birdie.
 
Det er en forudsætning, at vinderen er til stede ved præmieuddelingen. Ikke placerbare præmier går til klappepræmier.

Opslagstavlen i kælderen
Her kan du fortsat finde de sædvanlige informationer: Seniorklubbens 2017 program, starterlisten, præmielisten og diverse tilmeldinger.
 
Info via emails
Der vil fortsat blive udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer som har ønsket at modtage dette. Sørg derfor venligst for, at du har opgivet din nyeste email adresse til formanden.
 
Spørgsmål

Kan rettes til formanden: Erik Rosenkrantz Fuglsang på telefon 51624760 eller på email: efuglsang@email.dk
 
 
 
Velkommen til en god sæson 2017 i SENIORKLUBBEN
Erik Rosenkrantz Fuglsang

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2018
Webdesign & CMS by MCB Denmark