SENIOR (60'ER ) KLUBBEN 2018

Et aktivt tilbud til alle seniorer - og du er meget velkommen

Senior(60ér)Klubben er en uformel klub i klubben med et tilbud til alle medlemmer af Kokkedal Golfklub, der er - eller fylder 60 år i 2018. Vi bestræber os på at blive bedre til golf, og lægger vægt på at hygge os sammen og medvirke til et godt og aktivt klubliv.

Hvis ikke andet er på programmet spilles der hver onsdag morgen fra kl. 07:22.

Sæsonstart 2018: Onsdag den 11.april kl. kl. 08:00. Dog forudsat at banen er åben for spil og vogne.

De første fire onsdage: 11/4 – 18/4 – 25/4 og 2/5 starter vi kl. 08:00. Fra og med 9/5 og frem starter vi kl. 07:22
Kontingentet for deltagelse i Senior(60ér)Klubben betales løbende via en turneringsfee på 20 kroner pr. onsdag. Der kræves ingen tilmelding til de almindelige onsdage. Du møder bare op.

Starter funktionen er fortsat nødvendigt. Du kan tilmelde dig som starter ved at sende en email evt. med ønsket dato til formanden. Starterlisten vil herefter blive opdateret med din tilmelding. Starterfunktionen foregår fra starterhuset ved driving range, uanset om der spilles fra syd eller nord.

Der er planlagt følgende særlige turneringer i 2018

  • Onsdag den 6. juni: Invitationsturnering med gunstart og efterfølgende frokost.
  • Onsdag den 15. august: Gunstartsturnering med efterfølgende frokost.
  • Onsdag den 3. oktober: Afslutningsturnering med festmiddag om aftenen.

Deltagelse i disse særlige turneringer sker ved tilmelding på golfbox, hvor såvel pris som betingelser for deltagelse vil fremgå.

Vi spiller efter følgende regler:
Der spilles i tre rækker:

  • A-rækken: op til og med 24 tildelte slag: der spilles 18 huller
  • B-rækken: fra 25 tildelte slag og derover: der spilles 18 huller
  • C-rækken: Spiller 9 huller (alle handicaps)

Der spilles Stableford efter klubbens regler og starters anvisning og så vidt muligt i 3-bolde

HUSK VENLIGST ALTID! At medbringe et scorekort visende dit korrekte hcp. ved registreringen hos starteren. Scorekortet skal altid udskrives svarende til den banelængde/teested nummer der spilles fra.

Vi går i år ud efter følgende regler (Ved start kl 07:22): Spillere der er mødt og registreret hos starteren senest 7:09 kan deltage i lodtrækningen om startrækkefølgen. Lodtrækningen sker kl. 07:10 og det første udtrukne hold går derefter omgående til første tee og slår ud.

Senere mødte spillere går ud i den rækkefølge, de noteres hos starteren. A- og B-rækken går ud før C-rækken. A- og B-rækkespillere skal være registreret hos starteren senest kl. 9.00 og C-rækkespillere skal være registreret hos starteren senest 9.30. Ved start kl. 08:00 er alle ovennævnte tider rykket en halv time frem. Alle turneringer er tællende.

De almindelige onsdags turneringer er aflyst på følgende datoer:

  • Onsdag den 6. juni
  • Onsdag den 4.juli (Kokkedal ugen)
  • Onsdag den 15. august
  • Onsdag den 3. oktober

Præmier
Præmieuddelingen finder sted den sidste spilledag i hver måned, umiddelbart efter at sidste bold er kommet ind. Der er en præmie i hver række for hver påbegyndt 8 spillere samt til eagle/birdie.

Såfremt en spiller scorer flere birdies/eagles i samme runde, vil der dog kun være præmie for den første birdie/eagle. Vi spiller nærmest flaget på to par 3 huller og birdies/eagles på de resterende huller.

Det er en forudsætning, at vinderen er til stede ved præmieuddelingen. Ikke placerbare præmier går til klappepræmier.

Der bliver udsendt mails med diverse informationer til de medlemmer som har ønsket at modtage dette. Husk derfor venligst at oplyse din nyeste email adresse til formanden.

Spørgsmål kan rettes til formanden: Erik Rosenkrantz Fuglsang på telefon 51624760 eller på email: efuglsang@email.dk

Link til Senior(60ér)klubbens egen hjemmeside: KLIK HER 

Velkommen til en god sæson 2018 i Senior(60ér)Klubben

Erik Rosenkrantz Fuglsang

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2019
Webdesign & CMS by MCB Denmark