SENIOR (60'ER ) KLUBBEN 2019

ET AKTIVT TILBUD TIL MEDLEMMER, DER ER – ELLER FYLDER 60 ÅR I 2019.

Vi bestræber os på at blive bedre til golf, og lægger vægt på at hygge os sammen og medvirke til et godt og aktivt klubliv.
Hvis ikke andet er på programmet spilles der hver onsdag morgen fra kl. 07:30.

Der er sæsonstart onsdag den 17. april kl. kl. 08:00.

De første 2 onsdage: 17/4 og 24/4 starter vi kl. 08:00. Fra og med den 1.maj og frem starter vi kl. 07:30

Medlemskontingentet betales løbende via en turneringsfee på 20 kroner pr. onsdag. Der kræves ingen tilmelding til de almindelige onsdage - du møder bare op!

Starterfunktionen er dog nødvendigt. Du kan tilmelde dig som uge- eller måneds starter ved at sende en email til formanden. Starterlisterne vil herefter blive opdateret med din tilmelding. Starterfunktionen foregår fra starterhuset ved driving range.

Der er planlagt 4 stk. særlige turneringer i 2019

 • Onsdag den 12. juni: Invitationsturnering med gunstart og efterfølgende frokost.
 • Onsdag den 14. august: Gunstartsturnering med efterfølgende frokost.
 • En dag i uge 38 (september): Udflugt/skovtur til en anden golfklub
 • Onsdag den 2. oktober: Afslutningsturnering med festmiddag om aftenen.

Man kan tilmelde sig de særlige turneringer på Golfbox. Deltagelse i de særlige turneringer forudsætter at man har deltaget i et vist antal almindelige onsdags turneringer i 2019.

I onsdagsturneringerne spiller vi efter følgende regler:
Der spilles i tre rækker (A, B OG C):

 • A- og B rækkerne inddeles i to lige store rækker. Dog således at spillere med samme SPH placeres i samme række. Der spilles 18 huller
 • C-rækken: Alle handicaps. Der spilles 9 huller

Alle 3 rækker spiller Stableford efter klubbens regler og starters anvisning og så vidt muligt i 3-bolde.

  SPH grænserne vedr. A-og B- rækken kan ændre sig i løbet af sæsonen, og en max-handicap grænse kan forekomme.
  Alle 3 rækker spiller Stableford efter klubbens regler og starters anvisning og så vidt muligt i 3-bolde

  HUSK VENLIGST ALTID! At medbringe et scorekort visende dit korrekte hcp. ved registreringen hos starteren. Scorekortet skal altid udskrives svarende til den banelængde/teested nummer du spiller fra.

  Vi går i år ud efter følgende regler (Ved start kl 07:30):
  Spillere der er mødt og registreret hos starteren senest kl. 7:24 kan, såfremt de ønsker dette, deltage i lodtrækningen om startrækkefølgen. Lodtrækningen sker kl. 07:25 og det første udtrukne hold går derefter omgående til første tee og slår ud.

  Senere mødte spillere går ud i den rækkefølge, de noteres hos starteren. A- og B-rækken går ud før C-rækken. A- og B-spillere skal være registreret hos starteren senest kl. 9.00 og C-spillere skal være registreret hos starteren senest 9.30. Ved start kl. 08:00 er alle ovennævnte tider rykket en halv time frem. Alle turneringer er tællende.

  De almindelige onsdags turneringer er aflyst på følgende datoer:

  • Onsdag den 12. juni
  • Onsdag den 3. juli (Kokkedal ugen)
  • Onsdag den 14. august
  • Onsdag den 18. september (Ecco touren)
  • Onsdag den 2. oktober (Afslutnings turnering)


  Præmieuddelingen finder sted den sidste spilledag i hver måned, umiddelbart efter at sidste bold er kommet ind. Der er en præmie i hver række for hver påbegyndt 8 spillere. Samt til eagle/birdie og nærmest flaget – efter følgende regler: Såfremt en spiller scorer flere birdies/eagles i samme runde, vil der dog kun være præmie for den første birdie/eagle. Vi spiller nærmest flaget på to par 3 huller og birdies/eagles på de resterende huller.

  Det er en forudsætning, at vinderen er til stede ved præmieuddelingen. Ikke placerbare præmier går til klappepræmier.

  Der bliver løbende udsendt emails med diverse informationer, til de medlemmer som har ønsket at modtage dette. Husk derfor venligst at oplyse din nyeste email adresse til formanden. Man kan framelde sig modtagelse af email´s ved at sende anmodning herom til formanden.

  Spørgsmål kan rettes til formanden: Erik Rosenkrantz Fuglsang på telefon 51624760 eller på email: efuglsang@email.dk

  Link til Senior(60ér)klubbens egen hjemmeside: KLIK HER

  Velkommen til sæson 2019 i 60érKlubben
  Erik Rosenkrantz Fuglsang