Medlemsstatus:

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt melde dig ud af klubben, skal dette ske skriftligt ved at sende en mail til MedlemsService inden den 1. november 2022 for at have virkning fra 2023.

Efter 1. november 2022 er du bundet af din nuværende medlemstatus i 2023 og vil modtage opkrævning.