MedlemsMøde:

Bestyrelsen havde onsdag den 8. februar inviteret til MedlemsMøde for klubbens medlemmer og den invitation havde 135 takket ja tak til. Under overskriften “Nye tider – Nye veje” fik de fremmødte indblik i de spændende projekter og særlige udfordringer, som Kokkedal Golfklub står over for de kommende år.

Banen
Chefgreenkeeper Anders Linnet gennemgik de færdige baneprojekter og hvad der var på to-do listen for 2023. Og det vigtigste indlæg handlede om klubbens nuværende vandboring, som desværre er tæt på at falde sammen samt en efter 50 år meget slidt og træt hovedledning. Begge dele er livsnerven for at holde liv i græstæppet og derfor kigger vi ind i både omfattende og dyre projekter de kommende år.

I år vil samtlige teeskilte og next tee skilte blive udskiftet. Vi har valgt at anvende træ, som kommer fra de træer som er blevet fældet gennem det sidste halve år. Et stort og omfattende projekt, som både indebærer en lang tørreproces, slibning af flere omgange, olie, prægning af tal og logo som brændes ind i træet og til sidst flere gange lak. Tusind tak til Carsten Mørch for en kæmpe frivillig indsats sammen med greenkeeperne.

Der vil også blive opsat nye bænke ligeledes i træ fra banen.

Naturligvis var der spørgsmål fra salen til Anders og meget ros til ham og hans team for et fantastisk arbejde.

Økonomi & ønskelisten
Formand Lars Gundorph løftede sløret for de omfattende investeringer i renovering af vandboring, hovedledning samt på sigt etablering af fairwayvanding. Sammen med den 4. reviderede ansøgning til klubhusprojektet, som nu endelig ser ud til at blive behandlet, er ønskelisten omfattende og lang. Det betyder at en lang ønskeliste vil blive blive prioriteret i forhold til at klubbens økonomi generelt i øjeblikket er udfordret af et stigende omkostningsniveau.

Energipriser, råvarer, brændstof samt sandsynligvis højere lønstigninger end normalt, når de nye overenskomster aftales i marts, vil betyde at 2023 kontingenter vil stige med ca. 5% mod normalt 1,5-2%.
Bestyrelsen og ledelsen vil naturligvis fortsat have fokus på en stram økonomistyring og da budget for 2023 er baseret på “worst case” i forhold til nuværende omkostningsniveau, kan vi forhåbentlig komme godt igennem sæson 2023.

Vi kan glæde os over at året starter med næsten fuldt medlemstal og vi får dagligt nye henvendelse om mulighed for optagelse i klubben. “Team Ny-Golfer” vil tage godt imod vores golfkursister og samtidig arbejde med et program for fastholdelse af nye medlemmer gennem de seneste 4 år. Juniorafdelingen vokser og der er lagt et spændende og omfattende program for 2023. Lotte Greve, vores nyansatte udviklingskonsulent, har sammen med Nils Rørbæk lagt frøene til starten på et Junior Golf Akademi, hvor 6-7 spillere lige nu har meldt sig til at få udvidet træning af både spil og sind.

Et kig bag tallene
DGU var inviteret til at fortælle lidt om konklusionerne bag den årlige Medlemsundersøgelse fra Players 1st. Alle medlemmer modtager en gang om året et spørgeskema, hvor man får lejlighed til at bedømme klubben, banen m.m. og heldigvis får vi altid input retur fra ca. 60% af de udsendte spørgeskemaer.

Generelt er tilfredsheden høj også i forhold til benchmark blandt landets øvrige klubber. Ønsker om at banen bliver blokeret mindre til arrangementer samt at skabe mulighed for at bestille og markere starttid til 9 huller bliver der arbejdet med løsninger til. Tak til Michael Jürgensen, DGU for et spændende indlæg.

Goddag til Magnus
På aftenens sidste indslag fik vores nye Head Pro Magnus Landström lejlighed til at sige goddag. Magnus overtager som bekendt efter Nigel fra starten af 2024 og han fortalte lidt om hans baggrund og naturligvis om tanker og ideer for hans rolle som Head Pro.