MedlemsService:

På generalforsamlingen i marts blev der fremsat forslag om at man i vinterhalvåret skulle kunne medbringe sin hund i snor på banen – altså mens man spiller golf. Forslaget blev positivt modtaget og resultatet er at man nu som forsøgsordning kan medbringe sin hund i snor under spil fra 1. oktober 2023 og til ultimo februar 2024. Ordningen vil herefter blive evalueret.

Så kort og godt. Din hund er velkommen på banen hvis tre regler opfyldes:

  • Den skal være i snor
  • Den må ikke komme på greens eller i bunkers
  • Husk den sorte pose til efterladenskaber