Bestyrelsen:

Det er ingen hemmelighed at restaurantdrift ikke er et 9 til 17 job, men en krævende ”livsstil” som kan tære både hårdt på helbred, pengekassen og på relationer til såvel familie og venner. Efter 6 år med fuld fart, masser af positive anmeldelser fra både medlemmer og gæster, er der ikke mere energi på ”tanken” og sammenholdt med driftsunderskud de sidste par år, har Ulrikke og Johnny valgt at stoppe som restauratører ved udgangen af 2023.

– Selv om de få, som har kendt til vores beslutning et stykke tid, siger at vi ikke må tage beslutningen som et nederlag, er vi alligevel utroligt skuffede over at vores ambition med Café Backtee ikke har båret frugt, siger Johnny Blixenkrone.

– Vi vidste godt at livet som selvstændig restauratør ville være krævende, både på krop og sjæl, men vi havde håbet at vi, udover at dække vores private udgifter, kunne lægge lidt til side til vores 3. alder. – Det har desværre ikke været muligt for os de sidste 6 år. – Vi har haft en fantastisk tid og klubben har hjulpet os utroligt meget med de betingelser vi har haft for at drive restauranten.

– Stemningen blandt klubbens medlemmer kommer vi til at savne helt utroligt. Vi har nydt de gode stunder men helbred og økonomi kom til sidst til at veje tungest, siger Johnny.

Der vil naturligvis ske en markering før vi forlader ”butikken”- slutter Johnny. Herom senere.

En svær opgave forude…
– Det bliver ikke en nem opgave at løfte arven efter Ulrikke og Johnny, siger Annette Larsen, som er bestyrelsens repræsentant i samarbejdet med restauranten. – Rigtig mange af de nordsjællandske golfklubber har skiftet restauratører hvert eller hvert andet år i en længere periode og naturligvis har Corona haft en del indflydelse. – Vi har været utroligt tilfredse med den måde Ulrikke og Johnny har drevet Café Backtee på og vi har dyb respekt for deres beslutning om at sætte helbred og økonomi øverst.

– Vi har kun skiftet restauratører tre gange over de sidste 20-22 år og det skyldes bl.a. at klubben har tilbudt attraktive betingelser for at drive restauranten. Klubben ejer stort set alt inventar og betaler de tunge driftsudgifter til bl.a. vand, strøm og varme, siger Annette Larsen. – Det har været og er fortsat vigtigt at klubben har en velfungerende restaurant som fundamentet for det gode og vigtige klubliv.

– Arbejdet med at finde en ny restauratør er allerede i gang og vi orienterer yderligere når vi har en god løsning for fremtiden.