Greenkeeperne:

Gåsebillerne har indtaget danske græsplæner med en appetit, der truer med at efterlade både private haver og golfbaner ødelagte. Og nu er de kommet til Kokkedal Golfklub, hvor greenkeeperne har fjernet en 20-25 stk. om morgenen på en del af vores greens.
 
Hvis du møder sådan en fætter, så fjern dem gerne fra området. Gåsebillerne og deres larver æder græsrødderne, så græsset går ud. De voksne biller, let genkendelige på deres metalliske udseende, sværmer i massevis for at finde partnere og efterfølgende grave sig ned i jorden, hvor de lægger æg, der senere bliver til græsrodædende larver.
 

Problemet eskalerer i løbet af sommeren, når larverne vokser sig store og begynder at forbruge større mængder af græssets rødder. Men ifølge Torben Kastrup Petersen, banechef i Dansk Golf Union, er der ikke mange effektive bekæmpelsesmetoder tilgængelige, da brugen af sprøjtegift mod gåsebiller er ulovlig i Danmark: “Vanding er et værktøj. Billerne kan ikke lide vand og fugt.” Men desværre har vi ikke endnu mulighed for at vande vores fairways. så det er her problemet kan blive alvorligt for os i Kokkedal.

Oplever du større flokke af fugle på græsset, så skræm dem ikke væk. De hjælper os faktisk da de bidrager til bekæmpelsen ved at spise både larver og voksne biller.