MedlemsService:

Vejen mod en grønnere profil startede for en hel del år siden da vi nedsatte forbruget af miljøskadelige bekæmpelsesmidler på banen. Maskinparken bliver løbende udskiftet til elektrisk drift og belysningen er nu primært LED pærer.

Vi skal nu sortere vores affald i de 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton-, tekstilaffald samt farligt affald og restaffald. Vi arbejder på at gøre sorteringen så nem som mulig for os alle.
Men hvorfor det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at sortere? Ja, det er der mange gode grunde til, og tre af dem kommer her.

1. Det er godt for klimaet.
2. Bedre brug af ressourcerne.
3. Det er et krav.

Der bliver nu opsat nye affaldsspande i klubhusets forhal, samt i underetagen. De er mærket med Papir, Plast, Restaffald samt Pant. På banen vil der være affaldsspande foran klubhuset, på drivingrangen, ved vaskepladsen samt ved Midtvejshuset. Og da der ikke længere er affaldsspande på hvert hul, skal du fremover medtage dit affald og bortskaffe det i de relevante affaldsspande.

Det betyder også at vi får leveret en række containere på hjul, som i første omgang bliver placeret tæt ved klubhuset.