Ordensregler for spil på banen

1. Spil på Kokkedal Golfklubs bane er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler samt gældende etikette, som disse er beskrevet i Golfreglerne: Regel 1 – Standarder for spilleropførsel.

2. Grupper af greenfee-spillere på mere end 12 personer skal altid være anmeldt til klubbens administration, før de bestiller tid til spil på banen.

3. Reglerne for booking og betaling af greenfee er detaljeret beskrevet på klubbens website. Hvis der anvendes starter på 1. tee, skal starterens anvisninger altid følges.

4. Gyldigt medlemskort/greenfeekort skal altid bæres synligt eller kunne fremvises elektronisk. En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, kan bortvises omgående.

5. Ved udslag på 1. tee skal der udvises forsigtighed over for spillere på 18. hul – ligeledes fra 16. tee over for spillere på 9. green. Ved udslag fra 16. tee skal spillerne på 16. tee og 9. green være opmærksomme på hinanden og give signal, at man har set hinanden.

Spillere på 18. hul skal udvise det tilsvarende hensyn overfor spillere på 1. hul, dvs. at alle skal være opmærksomme på hinandens tilstedeværelse og tage fornødent hensyn hertil. Spillere på 14., 15. og 16. hul må ikke slå ud fra teestedet, når der er fodgængere/cyklister på stierne langs med hullerne.

Spillere, der på 6. hul slår bolde ind på Mikkelborg Park området, har en ubetinget pligt til straks efter end spil, at indberette dette til Kokkedal Golfklubs administration.

I weekender og på helligdage er medlemmer og gæster forpligtiget til at slå sig sammen i 3 og 4-bolde. Det er aldrig tilladt at spille 5 spillere eller flere i én bold.

6. Øvelse og brug af træningsbolde må kun ske på træningsområderne, aldrig på banen (herunder par-3 banen). Øvelsesspil mod de ordinære greens og fra banens bunkers er forbudt.

7. Spillernes påklædning på banen og i klubhuset skal være pæn og anstændig. Spillerne må ikke medbringe barnevogne på banen. Hunde må medbringes på banen i en forsøgsordning fra 1. marts 2024 til 1. februar 2025 under spil hvis den føres i snor hele tiden og ikke sinker spilletempoet.

8. Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr – undtagen udstyr til måling af afstand – skal være slukket eller sat på ”lydløs” under spillet.

9. Da offentligheden har adgang til baneområdet i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningsdeklaration for området, skal golfspillere og publikum gensidigt tage hensyn til hinanden, herunder udvise respekt for anlæggets særlige karakter som golfbane og som naturområde.

10. Affald kan bortskaffes i de opstillede affaldsstationer ved klubhuset, på rangen, foran bagrummene eller efter 9. hul ved Midtvejshuset.

Ordensregler – for træningsområderne (driving range, putting- og indspilsgreens)

1. Brug af de gule træningsbolde må kun ske på drivingrangen.

2. Det er tilladt at øve flade indspil (chipslag) på de 2 store puttinggreens – henholdsvis ved 1. tee og foran restaurant, når man ikke derved generer spillere, der øver puttning. Pitchslag til puttinggreens er derimod altid forbudt.

3. Træning til indspilsgreen må kun ske inden for øveområdet. Bemærk at træning sker med egne bolde på indspilsområdet eller ved at låne i Proshoppen mod at aflevere dem opsamlet efterfølgende. Der skal udvises hensyn til publikum, der færdes i nærheden af indspilsområdet samt til parkerede biler foran Kokkedal Slot

4. Der må under ingen omstændigheder slås bolde hen over hegnet på drivingerangen til 17. hul.

5. Henvisning fra personalet, der samler bolde op på drivingrangen, skal følges. Sæt venligst boldkurve på plads efter brug.

Ordensregler – for ophold i og omkring klubhuset

1. Restauranten, omliggende terrasser og mødelokalet på 1. sal er efter særskilt aftale bortforpagtet til restauratøren. Ønsker medlemmerne eller grupper i klubben at bruge mødelokalet på 1. sal, aftales dette på forhånd med administrationen.

2. Golfsko må kun benyttes i Restauranten, hvis de er rengjorte og med softspikes.

3. Bags, vogne og andet udstyr stilles ved klubhuset i de dertil afmærkede områder.

4. Medlemmer og gæster kan opholde sig i restauranten og på udendørsterrasserne uden at være forpligtet til at købe varer i restauranten.

5. I restaurantens åbningstider må medlemmer eller gæster ikke nyde medbragt mad eller drikkevarer i klubhusområdet.

6. Der må ikke være husdyr i klubbens lokaler.

7. Rygning er forbudt i klubbens bygninger og under markissen. Bemærk at terasseområdet er opdelt i et ryger og ikke-ryger område

8. Affald herunder brugt service, flasker, kapsler, papir og cigaretskod må ikke efterlades eller smides i klubhuset eller i området, men anbringes på og i de dertil opstillede affaldsstationer.