Klubarrangement:

Det er vigtigt med et godt kendskab til golfreglerne, så man også kan bruge dem til ens egen fordel. Knap 80 medlemmer havde valgt at bruge onsdag aften sammen med Brian Oswald, som rejser rundt i Danmark med hans inspirerende Regel Show og gør komplicerede regler nemmere at forstå.

Aftenen startede med fællesmiddag og der blev hørt veltilfredse udbrud i hele lokalet. Oswald gik herefter på “scenen” og gennemgik en række golfregler på hans lærerige og altid morsomme facon. En del af vores nuværende golfkursister deltog og fik helt sikkert “sved på panden”, hvis de endnu ikke har taget den obligatoriske on-line regelprøve. Det skal nok gå.