Bestyrelsen:

Efter en sidste besigtigelse i klubben den 23. oktober med repræsentanter fra bl.a. Fredningsnævnet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Hørsholm Kommune er vores ansøgning, efter mere end 7 års kamp om en udvidelse/renovering af klubhuset, blevet officielt godkendt af Fredningsnævnet.

Det har været en lang og til tider frustrerende proces med adskillige ændringer til vores oprindelige projekt, men bestyrelsen og klubbens ledelse er meget tilfredse med det projekt, som nu forhåbentlig kan blive en realitet inden for en årrække.

Forudsætninger før og nu
Klubhusprojektet blev startet op mens bygge- og materialepriser var fornuftige og renten var negativ. I dag kigger vi ind i en noget anderledes situation så nu starter arbejdet med at undersøge om forudsætningerne for udvidelsen kan ske på en økonomisk ansvarlig måde samtidig med at vi får opfyldt så mange af de helt nødvendige forbedringer på klubhuset.

I den kommende tid vil der blive aftalt møder med forskellige mulige finansielle partnere og naturligvis også med vores arkitekt med henblik for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Da bestyrelsen første gang fremlagde et forslag om finansiering af klubhusprojektet for klubbens medlemmer på en generalforsamling i 2020 godkendte medlemmerne det med følgende forudsætninger:

  • ”Bestyrelsen optager med generalforsamlingens accept på klubbens vegne et nyt 20 årigt lån på i alt 11 millioner kroner, hvoraf der indfries nuværende gæld i klubhus/greenkeeperhus for ca. 3 millioner kroner. Det giver et rådighedsbeløb på 8 millioner kroner til projektet og en beskeden stigning på ydelsen i forhold til nuværende afdragsprofil grundet forlængelse af låneperioden.”

Som beskrevet har meget ændret sig siden. Udvidelsen er blevet mindre i omfang, de økonomiske forudsætninger er forandret, men på den positive side er klubben nu snart gældfri på de eksisterende bygninger. Bestyrelsen er fortsat meget fokuseret på at projektet skal udføres økonomisk ansvarligt.

Spændende og udfordrende tider
2024 siger vi velkommen til nye ansigter i Proshoppen (og et velkendt) og i restauranten vil der som bekendt også ske ændringer. I begge ”afdelinger” er der behov for at friske lokalerne op særligt på gulv og vægge. Det forsøger vi allerede nu at få en sammenhæng i forhold til den forhåbentlig kommende udvidelse, så de områder hermed allerede er blevet moderniseret.

På generalforsamlingen i marts 2024 forventer vi at kunne synliggøre økonomi og en projektplan til godkendelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Se projektbeskrivelsen her