Bestyrelsen:

I disse dage arbejder greenkeeperne på at grave de sidste elkabler ned til ladestationer og i løbet af nogle uger vil de første robotter blive leveret og klargjort, så de kan komme “i skole” og lære hvor de skal klippe.

Vi får leveret 7 robotter, som skal klippe fairways og semirough på 14 huller og én af dem får også opgaven med at klippe græsset på rangen. Det betyder at greenkeeperne kun skal klippe rundt om træer og andre steder, hvor GPS signalet ikke dækker robotterne.

Drift og økonomi er en win-win både i forhold til en besparelse økonomisk på diesel, reparationer m.v. og ikke mindst en gevinst for miljøet samt væsentligt mindre maskinstøj. Og den helt store gevinst vil være en betydelig bedre klippekvalitet generelt, da robotterne kan arbejde døgnet rundt hvis nødvendigt. 

Vi forventer at alle 7 robotter er fuldt implementeret den 1. juni.