MedlemsService:

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt melde dig ud af klubben, skal dette ske skriftligt ved at sende en mail til MedlemsService inden den 1. november 2023 for at have virkning fra 2024.

Efter 1. november 2023 er du bundet af din nuværende medlemstatus i 2024 og vil modtage opkrævning.

Link til klubbens vedtægter