Bestyrelsen:

Klubbens ordinære generalforsamling måtte udsættes i marts måned på grund af Corona restriktioner og vi skulle helt frem til ultimo august før det kunne lykkes at finde lokale og fælles fodslag i bestyrelsen kalender.

Torsdag den 26. august blev den udsatte ordinære generalforsamling så gennemført på Rungsted Gymnasium og det blev ikke det store tilløbsstykke. 44 medlemmer mødte op og kunne høre formanden berette som et anderledes 2020, der naturligvis var præget af Covid-19.

Økonomien er fortsat meget sund og 2020 gav et overskud på kr. 368.600. Medlemstallet er stabilt og der er forventning om at ventelister til medlemskab er kommet for at blive i hvert fald det kommende år.

Kontingenter for 2021 og 2022 blev allerede vedtaget på generalforsamling i 2020 og der var hverken indkommet forslag fra medlemmerne eller til nye bestyrelsesmedlemmer, så de punkter var hurtigt overstået.

Chefgreenkeeper Anders Linnet fortalte de fremmødte medlemmer om de baneprojekter som er gennemført samt de kommende planer for efterår og vinter. Han understregede at det er vigtigt med forståelse fra medlemmerne, når der arbejdes på banen. Udvis tålmodighed og afvent signal til spil.

Fra salen var der spørgsmål om bl.a. klubhusprojektet, hvor der var ønske om mere kommunikation på klubbens website. Desværre hopper “bolden” fortsat i Hørsholm Kommunes langsommelige behandlingsproces, hvor vi gentagne gange bliver bedt om yderligere argumenter for udvidelsen af vores eksisterende klubhus. Vi håber at der snart bliver forståelse for nødvendigheden for en udvidelse både i administrationen og blandt vores lokalpolitikere, så Kokkedal Golfklub fortsat kan udvikle sig og få helt basale ændringer gennemført, som f.eks. toiletter i stueplan og et forsamlingslokale, som rent faktisk kan rumme vores aktivitetsniveau.

Næste ordinære generalforsamling vil blive indkaldt og afholdt i marts 2022..